Vuosikokouksessa valittiin säätiölle uusi hallitus – “Y-Säätiön rooli on korvaamaton muuttuvassa maailmassa” 

  • 30.4.2024
  • Uutinen
  • Y-Säätiön hallitus

Y-Säätiön vuosikokous järjestettiin huhtikuussa 26.4.2024 Helsingissä. Kokouksessa valittiin uusi hallitus seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Hallituksen tehtävänä on johtaa Y-Säätiötä sen toiminnan toteuttamisessa sekä valmistautua ja reagoida toimintaympäristön muutoksiin.  

 

Vuosikokouksessa valittiin Y-Säätiön hallitukseen kaksi uutta henkilöä: Turun kaupungin esityksestä toimitusjohtaja Teppo Forss ja Espoon kaupungin esityksestä diplomi-insinööri Jussi Koskinen.  

Hallituksessa jatkavat edelliseltä toimikaudelta Helsingin kaupungin esityksestä hallintojohtaja Tiina Mäki, MIELI Suomen Mielenterveys ry:n esityksestä hallintojohtaja Tapio Tähtinen, Rakennusteollisuus RT ry:n esityksestä toimitusjohtaja Aleksi Randell, Rakennusliitto ry:n esityksestä puheenjohtaja Kimmo Palonen sekä Suomen Punaisen Ristin esityksestä psykososiaalisen tuen asiantuntija Maria Viljanen.  

Y-Säätiön hallitus koostuu aina osittain sen perustajajäsenistä. Hallitus käyttää ylintä valtaa Y-Säätiön toiminnasta ja valvoo strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista.  

“Päivitimme viime vuonna strategiaamme, joka ohjaa säätiön toimintaa vuoteen 2030 saakka. Tavoitteinamme on muun muassa asunnottomuuden poistaminen Suomesta, hiilineutraaliin elämään siirtyminen sekä asukkaidemme taloudellinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Hallitus tukee säätiön toimintaa ja varmistaa onnistumisen edellytykset työlle”, Y-Säätiön toimitusjohtaja Teija Ojankoski kertoo. 

Y-Säätiö yksi suurimmista vuokranantajista 

 Y-Säätiön perustehtävä on turvata, että jokaisella on koti Suomessa. Y-Säätiö on kasvanut Suomen isoimmaksi voittoa tavoittelemattomaksi valtakunnallisesti toimivaksi vuokranantajaksi. Omistamme yli 19 000 asuntoa, jotka on tarkoitettu niitä eniten tarvitseville.  

Y-Säätiö on kohta 40-vuotisen historiansa aikana saavuttanut merkittävän aseman, jota tukee osaava henkilöstö ja säätiön vakaa talous. 

“2020-luvun kriisit ovat muistuttaneet kahdesta asiasta: Yhtäältä säätiön perustehtävän arvosta ja merkityksestä. Oman kodin ja asumisen vakauden merkitys korostuu tällaisina aikoina. Toisaalta toimintaympäristö voi muuttua nopeastikin. Talouden ja rakentamisen suhdanteet sekä muutokset asunto- ja sosiaalipolitiikassa luovat haasteita ja mahdollisuuksia, johon Y-Säätiön on tärkeää mukautua”, pohtii Ojankoski ja jatkaa: 

”Säätiön uusi hallitus ja osaava henkilöstö toimivat perustana Y-Säätiön yhteiskunnallisesti vaikuttavan työn jatkamiselle tulevina vuosina. Y-Säätiön rooli on korvaamaton muuttuvassa maailmassa – jatketaan hyvään malliin.” 

Y-Säätiö pyrkii sosiaalisiin tavoitteisiinsa aikaansaamalla mahdollisimman kohtuuhintaisia asuntoja ja järjestämään niiden rahoituksen siten, että vuokrat muodostuisivat käyttäjäkunnan maksukykyä vastaaviksi.

Tutustu Y-Säätiön sääntöihin