Ammattilainen, ota yksinäisyys puheeksi

  • 3.6.2021
  • Blogi

Yksinäisyydestä käytävä keskustelu voi jännittää myös ammattilaisia. Yksi meistä -hanke loi keskustelujen tueksi puheeksioton työkalun, bloggaa Maria Degerman.

Yksi meistä -hankkeessa on tehty töitä nyt reilu vuosi. Vaikka koronan myötä yksinäisyydestä on puhuttu aiempaa enemmän ja yksinäisyyden kokemukset ovat saaneet osakseen huomiota, yksinäisyyteen liittyy silti edelleen valtavasti häpeää.

On vaikeaa myöntää kokevansa yksinäisyyttä. Tunnustaa oma haavoittuvaisuutensa. Joskus voi myös olla, että tyhjyyden tai tarpeettomuuden tunnetta ei osata liittää yksinäisyyteen. ”On vaan sisällä sellainen olo, ettei kuulu mihinkään, eikä ole kenellekään tärkeä”, kertoi yksi yksinäisyyttä kokeva.

Vastaavasti sosiaali- ja terveysalan työntekijät saattavat ajatella, että yksinäisyyden kokemuksesta kysyminen on liian tungettelevaa, eikä yksinäisyyttä siksi oteta puheeksi.

Yksinäisyyden kerrannaisvaikutukset voivat olla suuret

Yksinäisyyden on havaittu aiheuttavan vakavia terveyshaittoja, jotka näkyvät muun muassa palvelujen suurena käyttönä ja heikentyneenä työkykynä. Yksinäisyyden tai tarpeettomuuden kokemukset saattavat passivoittaa ihmisen ja muut asiat jäävät hoitamatta.

Yksinäisyyden kokemuksia voidaan myös yrittää lääkitä itse päihteiden käytöllä tai muilla itseä vahingoittavilla tavoilla. Kerrannaisvaikutukset saattavat siis olla merkittäviä.

Tämän vuoksi on tärkeää, että eri sosiaali- ja terveysalan toimijat tunnistavat yksinäisyyden ja ottavat sen puheeksi. Yksinäisyyden puheeksiotto on työntekijöiden velvollisuus ja samalla myös asiakkaiden oikeus. Asiakkailla on oikeus tulla kuulluksi ja ymmärretyksi.

Asiakkailla on oikeus tulla kuulluksi ja ymmärretyksi.

Puheeksiottoa ja yksinäisyydestä käytävää keskustelua varten Yksi meistä -hankkeessa on luotu puheeksioton työkalu. Se tukee hankkeen tavoitetta, että yksinäisyys vähenisi.

Yksinäisyyden tunnistaminen mahdollistaa sen, että voimme toimia aktiivisesti yksinäisyyttä vastaan ja etsiä ratkaisuja yksinäisyyden vähentämiseen.

Lataa itsellesi yksinäisyyden puheeksiottotyökalu asuntoensin.fi-sivustolta. 

Yksi meistä -hanke (2020–2022) on yksinäisyyden vähentämiseen tähtäävä, Y-Säätiön koordinoima hanke, jota rahoittaa STEA.