Miten maailmaa muutetaan: strategiasta arjen tekoihin

  • 21.1.2020
  • Blogi

Y-Säätiössä työstetään parhaillaan uutta strategiaa. Tänä vuonna julkaistavan strategian pohjana on YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, bloggaa toimitusjohtaja Juha Kaakinen.

Y-Säätiö perustettiin 35 vuotta sitten tehtävänään ihmisarvoisten asuntojen hankkiminen asuntovaikeuksissa oleville ihmisille.  Vuosi 2020 on Y-Säätiölle merkittävä vuosi, taitekohta, jossa historia kohtaa tulevaisuuden.

Takana ovat vuosikymmenet, joiden aikana asunnottomuus väheni Suomessa dramaattisesti. Vaikka työtä asunnottomuuden poistamiseksi on edelleen tehtävänä, nähtävissä on jo aika, jolloin asunnottomuus on poistunut kokonaan.

Vaikka asunnottomuuden muodot ja yhteiskunta ovat muuttuneet merkittävästi Y-Säätiön perustamisen ajoista, on Y-Säätiön tehtävänä tulevaisuudessakin tarjota turvallinen ja pysyvä koti heille, joilla siihen ei muuten olisi mahdollisuutta.

Y-Säätiön tehtävänä tulevaisuudessakin tarjota turvallinen ja pysyvä koti heille, joilla siihen ei muuten olisi mahdollisuutta.

Y-Säätiön toiminnan suuntaviivat ja tavoitteet seuraavalle 10 vuodelle määritellään tämän kevään aikana uudessa strategiassa. Poikkeuksellisen pitkä strategiakausi perustuu siihen, että strategian tekemistä ohjaamaan on valittu YK:n SDG-tavoitteet. Näistä kestävän kehityksen tavoitteista sovittiin vuonna 2015 YK:n jäsenmaiden huippukokouksessa. Tavoitteiden on tarkoitus ohjata maailman kehitysponnisteluja vuoteen 2030 asti.

Kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa ympäristö, talous ja ihminen otetaan tasavertaisesti huomioon. Ohjelman kantava periaate on, ettei ketään jätetä kehityksessä jälkeen.

Y-Säätiön strategian viitekehykseksi SDG-tavoitteet soveltuvat erityisen hyvin, sillä ne pakottavat asettamaan tavoitteet riittävän kunnianhimoisiksi.

Strategiastamme on tulossa rohkea, mutta se ei pelkästään riitä. Kovin moni strategia hyytyy paperille. Tässä tapauksessa sitä pelkoa ei ole.  Sitoutuneet työntekijät ja kumppanit pitävät varmasti huolen siitä, että strategia konkretisoituu asukkaittemme ja asuntoa tarvitsevien ihmisten arkea parantaviksi teoiksi.

Niistä teoista kasvaa tarina, jolla muutetaan maailmaa.