Millainen on asumisen ja työn tulevaisuus?

  • 5.6.2018
  • Uutinen

Demos Helsingin kanssa järjestämässämme asiantuntijoiden keskustelutilaisuudessa puhuttiin siitä, millaista tukea ihmisten hyvinvointi kaipaa digiaikana.

Laaja kansainvälinen asiantuntijajoukko kokoontui Y-Säätiön ja Demos Helsingin kutsumana yhteen keskustelemaan siitä, mitkä ovat ihmisisten hyvinvoinnille välttämättömiä uuden digitaalisen ajan perushyödykkeitä. Tilaisuudessa puhuttiin myös siitä, kuinka niiden yleinen saatavuus pitäisi järjestää.

Demos Helsingin Aleksi Neuvosen ja Maria Malhon vetämässä keskustelussa todettiin, että pelkkä rahallisen etuuden konsepti ei tulevaisuudessa enää riitä.

Ihmisten hyvinvointia on tuettava varmistamalla yhtäläiset oikeudet eri perushyödykkeisiin, joista käytetään termiä uudet universaalit eli Universal Basic Assets. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset tavat tehdä työtä tai tuottaa palveluita.

Demos Helsingin ja Y-Säätiön tuottama katsaus aiheesta julkaistaan syksyllä.