Meriheimo-purjehduksille osallistui lähes sata nuorta

  • 29.1.2021
  • Uutinen

Meriheimon toiminta on vahvistanut nuorten itsetuntoa ja lisännyt osallistujien yhteisöllisyyden kokemuksia. Kolmevuotinen hanke tulee nyt päätökseensä.

Meriheimo – nuorten oma väylä -hankkeen aikana 92 nuorta osallistui Meriheimon toimintoihin eli kuunari Helenan purjehduksille, jotka suuntautuivat Itämeren saariston upean luonnon lisäksi Brittein saarille saakka sekä purjehdukset korvanneille retkille kesällä 2020. Purjehdusten lisäksi nuoret itse suunnittelivat ja toteuttivat talvikausien aikana monipuolista toimintaa Meriheimolle osana vertaisohjaajatoimintaa.

Meriheimon toiminta on vahvistanut nuorten itsetuntoa ja pystyvyyden tunnetta, lisännyt osallistujien yhteisöllisyyden kokemuksia ja tukenut nuoria heidän elämäntilanteissaan. Uusien ystävien sekä uuden harrastuksen lisäksi osallistujat keskittyivät tiimityöskentelytaitojen, itsetuntemuksen ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen.

”Lämmin kiitos kaikille hankkeen yhteistyökumppaneille, ilman teitä hanketta ei olisi voitu toteuttaa. Kiitos myös kaikille meriheimolaisille, jotka omalla panoksellaan tekivät hankkeesta niin onnistuneen”, kiittävät Meriheimon projektipäällikkö Heini Kaasalainen ja hankekoordinaattori Miikka Niemelä.

Katso lyhyt video hankkeen toiminnasta ja tuloksista:

Hankkeessa tuotettiin toimintamallin kuvaus ja opas ohjaajalle, joka haluaa hyödyntää sail training -menetelmää osana työskentelyään. Tutustu Meriheimon materiaaleihin! 

Meriheimo – nuorten oma väylä! oli Y-Säätiön ja Suomen Purjelaivasäätiön yhteinen STEA-rahoitteinen kolmivuotinen (2018–2020) hanke. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla toimiva alueellinen hanke tähtäsi 18–30-vuotiaiden nuorten aikuisten elämänhallinnan sekä asumis- ja työelämätaitojen vahvistamiseen.