Meriheimo-purjehdukset synnyttävät yhteisön

  • 3.2.2020
  • Blogi

Meriheimo-purjehdusten synnyttämä turvallinen ympäristö tukee nuorten osallistujien toimijuutta. Moni nuori aikuinen on pystynyt siirtymään elämässään eteenpäin – töihin tai opiskelemaan, bloggaa projektikoordinaattori Miikka Niemelä.  

Oman paikan löytäminen suuresta ryhmästä ja siinä toimiminen on aiheuttanut jännitystä monelle Meriheimo-purjehdukselle lähteneelle nuorelle aikuiselle. Meriheimo-yhteisö on kuitenkin ottanut purjehtijat omakseen ja oma paikka Meriheimosta on löytynyt huolimatta arjen mahdollisista haasteista.

Näitä meidän ohjaajien havaintoja tukevat myös Meriheimo-hankkeesta tehdyt opinnäytteet.

Yhteisöllisyys luo edellytyksiä osallisuudelle, onnistumisille sekä osallistujien itsetunnon vahvistumiselle.

Meriheimo on sosiaalista osallisuutta tukeva yhteisö, missä yhteisöllisyys luo edellytyksiä osallisuudelle, onnistumisille sekä osallistujien itsetunnon vahvistumiselle. Turvallinen yhteisö on edesauttanut siinä, että monet osallistujat ovat siirtyneet elämässään eteenpäin kouluun ja työelämään.

Meriheimo on tarjonnut nuorille pitkäkestoisen ja heille sopivan, riittävän väljän mallin oman toimijuuden rakentumiselle. Meriheimoyhteisö on luonut puitteet vertaisuudelle, jossa monen nuoren omat kyvykkyyden kokemukset ovat päässeet konkretisoitumaan.

Tällä erää viimeinen purjehduskausi alkaa toukokuussa

Meriheimon vuosi 2020 ja samalla hankkeen viimeinen toimintakausi on lähtenyt liikkeelle vauhdikkaasti.

Kesän purjehduskauteen on valmistauduttu näin talvikaudella muun muassa erilaisilla ryhmätoiminnoilla ja vertaisohjaajakoulutuksella.

Talvella olemme toteuttaneet monipuolisia ryhmätoimintoja, joiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin meriheimolaiset ovat osallistuneet. Lisäksi kuukausittain järjestettävät Heimoneuvoston tapaamiset ovat suunnattuja purjehduksille osallistuneille nuorille ja tarjoavat heille osallisuuden mahdollisuuksia Meriheimossa.

Toukokuun ensimmäisinä päivinä uusi purjehduskausi starttaa jälleen ja se otetaan vastaan täynnä intoa, sillä toisiaan kannatteleva Meriheimo-yhteisö vaan jatkaa kasvamistaan!

Kolmivuotinen Meriheimo-hanke

Lisätietoja: