Mahdollistamme kestävää arkea asukkaillemme

  • 4.1.2022
  • Uutinen

Kierrättäminen on tärkeä osa kotitalouksien kestävää arkea. Vuoden alusta alkava kokeilumme tukee ja kannustaa asukkaitamme jätteiden lajittelussa.

Y-Säätiö-konsernin tavoitteena on olla hiilineutraali toimija vuoteen 2035 mennessä. Osana tätä tavoitetta haluamme mahdollistaa asukkaillemme reilun siirtymän kohti hiilineutraalia elämää ja kannustaa kestäviin elämäntapavalintoihin.

Viime vuonna tehdyn asukaskyselymme mukaan asukkaiden kierrättämistä ja jätteiden lajittelemista hankaloittaa tilanpuute kotona. Haasteita kierrätyksessä koettiin etenkin niissä asunnoissa, joissa lajittelupisteitä ei ole riittävästi.

Kyselystä saadun palautteen pohjalta haluamme varmistaa, että tulevaisuudessa jokaisella on mahdollisuus monipuoliseen kierrättämiseen omassa kodissaan. Y-Kotien ja M2-Kotien asuntoihin muuttavat uudet asukkaat saavat tänä keväänä halutessaan asukasetuna monikäyttöisen kierrätysastian.

Lajitteluastia on kolmen jätelajin siisti säilytysratkaisu esimerkiksi keittiöön. Lajitteluastia on asukkaille maksuton. Alkuvuodesta alkavan pilotin tarkoituksena on parantaa asukkaidemme kierrätysmahdollisuuksia kodeissaan. Kokeilu kestää kevään ajan.

Jos kierrättämiseen liittyvä asukasetu koetaan toimivaksi ja höydylliseksi, laajennamme asukasedun käyttöön kaikille Y-Säätiö-konsernin vuokralaisille.

Miksi haluamme tukea asukkaitamme kierrättämisessä?

Oman kotitalousjätteen kierrättämisellä voi itse vaikuttaa energian ja luonnonvarojen säästämiseen. Mitä enemmän asukkaat lajittelevat, sen edullisempaa jätehuolto on. Jos lajittelu jää väliin, talon huoltokulut nousevat ja sitä kautta mahdollisesti myös vuokrat.

Kun jätteet lajitellaan oikein, niitä voidaan hyödyntää tehokkaimmin teollisuuden raaka-aineena tai jätevoimaloissa sähkön ja kaukolämmön tuotannossa. Biojätteestä puolestaan kompostoidaan multaa ja valmistetaan biopolttoainetta.