Kynnyksetön keikkatyö kiinnostaa asukkaitamme

  • 10.2.2020
  • Blogi

Uuras-työllistymisohjelman lippulaivatuotteeksi ovat nousseet keikkatyöt. Monelle asukkaallemme keikkatyö on ollut väylä vakitöihin, bloggaa yritysyhteistyön kehittäjä Tia de Godzinsky. 

Lyhyistä määräaikaisista työsuhteista voi olla montaa mieltä, mutta asukkailla on ollut todellinen valmius tarttua tarjoamiimme keikkatöihin. Ne ovat osoittautuneet helpoksi ja kynnyksettömäksi tavaksi ottaa vastaan palkallista työtä.

Y-Säätiö-konserni on teettänyt Uuras-työllistymisohjelman avulla reilun vuoden aikana noin tuhat työkeikkaa, joista reilusta sadasta palkka on ohjattu suoraan vuokranmaksuun. Työtehtäviä on ollut koko konsernin laajuisesti, aina tiliöintitöistä siivoukseen. Uuras käyttää keikkatöiden välittämiseen Treamer-sovellusta.

Reilusta sadasta keikasta palkka on ohjattu suoraan vuokranmaksuun.

Keikkatöiden etuna on, että esimerkiksi puutteet kielitaidossa eivät estä työn tekemistä. Referenssinä toimivat kaikki jo tehdyt työkeikat, jotka arvostellaan sanallisesti. Niistä annetaan myös tähtiluokitus. Tekijä kirjaa profiiliin osaamisensa työ- ja koulutushistoriastaan kuin myös harrastuneisuudestaan. Tekijän vetovoima muodostuu tämänhetkisestä kyvystä tehdä työtä eikä mahdollinen rosoinen menneisyys muodostu painolastiksi.

Helpottavaa on myös se, ettei tarvita työhaastattelua vaan työsopimus solmitaan kummankin osapuolen valitessa mobiilissa toisensa tehtävään. Treamer-sovelluksen chatin avulla voi jatkaa keskustelua vielä tarkemmin työn sisällöstä.

Työtä vastaanottaessaan työntekijä näkee jokaisen työn bruttoansion, minkä avulla hän pysyy hyvin kartalla, jos ansion kerryttäminen vaikuttaa esimerkiksi Kelan maksamiin tukiin.

Keikkatyö mahdollistaa oman työvalmiuden testaamisen

Joillekin keikkatyö on mahdollisuus kokeilla miltä jokin muu työ maistuu päivätyön rinnalla, toisille se on mitä parhain apukeino vuokrarästin tai äkillisen menon hoitoon nopean palkanmaksun ansiosta.

Joskus taas asukas haluaa testata valmiuttaan edetä työtoiminnasta kokoaikaisempaan tehtävään. Meillä on myös asukkaita, jotka ovat löytäneet itselleen uuden ammatin Uuraan tarjoamien keikkatöiden kautta.

Meille, työntilaajalle, Treamerin kautta tarjottu keikkatyö asukkaalle on loistava keino muuntaa ostopalvelua asukkaiden tekemäksi työksi. Kaikista hienointa on kuitenkin se, että voimme edesauttaa asukkaidemme asumisen onnistumista taloudellisesta näkökulmasta sekä mielekkään tekemisen kautta.

Lue lisää Uuras-työllistymisohjelmasta