Kuntavaaleissa päätetään, onko kunnissa asunnottomuutta

  • 31.5.2021
  • Uutinen

Kuntapäättäjät vaikuttavat siihen, miten kunnissa poistetaan asunnottomuutta. He päättävät siitä, mahdollistetaanko asunnottomuudesta kärsineille oma koti Asunto ensin -mallin periaatteiden mukaisesti. Kaikilla kuntalaisilla on oikeus ihmisarvoiseen asumiseen.

Y-Säätiö muistuttaa kuntavaaliehdokkaita, että kunnilla on iso rooli asunnottomuuden poistamisessa.

Suomi on ainoa EU-maa, jossa asunnottomien ihmisten määrä laskee. Tämän on mahdollistanut Asunto ensin -mallin mukaan tehty asunnottomuustyö. Huolestuttavasti pitkäaikaisasunnottomien määrä kuitenkin nousi viime vuonna, vaikka asunnottomuus muuten jatkoi laskuaan.

”Hallituksen asettama tavoite poistaa asunnottomuus Suomesta vuoteen 2027 mennessä ei toteudu ilman kuntien aktiivista panosta. Kuntien on turvattava asuminen kaikille väestöryhmille Asunto ensin -mallin periaatteiden mukaan”, Y-Säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakinen sanoo. Y-Säätiö on pitkän linjan asunnottomuustoimija ja Suomen neljänneksi suurin vuokranantaja.

Kuntapäättäjät voivat poistaa asunnottomuutta:

1. Mahdollistamalla tontteja

Asunnottomuus ei poistu, jos asunnottomuutta kokeville ihmisille ei ole heidän elämäntilanteeseensa sopivia pysyviä asumisratkaisuja. Eri toimijat tarvitsevat kunnilta tontteja, jotka ovat varattuja erityisryhmien asumiselle ja kohtuuhintaiselle vuokra-asumiselle.

2. Huolehtimalla, että kilpailutukset tuottavat pysyviä koteja ja räätälöityä tukea

Pysyvän kodin lisäksi asukkaan tarpeisiin räätälöidyt tukipalvelut ovat avainroolissa, että asuminen onnistuu. Tukipalveluiden avulla asunnottomuuden riskit tunnistetaan ja mahdollinen asunnottomuuden kierre saadaan ennaltaehkäistyä.

Palveluiden kilpailutukset määrittelevät, miten kunta järjestää tuen niille omaan kotiin muuttaville ihmisille, joilla on asunnottomuusjakso takanaan. Kilpailutusten kuvauksissa linjataan, tuotetaanko kunnan palvelut toimivaksi osoitetun Asunto ensin -mallin mukaan vai ei. Asunto ensin -malli tarkoittaa, että asuminen omassa kodissa on pysyvää ja tuki on asukkaan tarpeisiin räätälöityä.

Asunto ensin -malli ei tarkoita esimerkiksi lisää hätämajoitusta, määräaikaisia vuokrasopimuksia tai tuesta tinkimistä.

3. Luomalla yhteistyötä

Kuntien ei tarvitse tehdä kaikkea itse. Poliittisilla päättäjillä on tärkeä tehtävä yhteistyön rakentajina kunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä. Yhteistyö kuntien ja järjestötoimijoiden kanssa on osoittautunut menestyksekkääksi tavaksi poistaa asunnottomuutta.

4. Panostamalla hyvään naapurustotyöhön

Kuntapäättäjien on kiinnittävä huomiota siihen, että kaikilla kuntalaisilla on aidosti tasa-arvoiset asumismahdollisuudet. Monesti erityisryhmiin kuuluvat ihmiset odottavat kotejaan vuosia, kun heille varattujen tonttien rakennushankkeet joutuvat pitkille valituskierroksille.

Hyvään naapurustoyhteistyöhön pitää kiinnittää huomiota jo heti hankkeiden suunnitteluvaiheessa. Harvoin valituksille on juridisia perusteita, vaan kyse on enemmän peloista tai asenteista. Tarvitaan avointa viestintää ja vuorovaikutusta.