Kohtuuhintainen asuntotuotanto vaatii vahvaa poliittista tukea

  • 18.3.2015
  • Uutinen

Tonttipula pullonkaulana

”Toiminnassamme poikkeuksellista kansainvälisestikin  on asuntojen omistuksen hajauttaminen” toteaa Y-Säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakinen Calcus Groupin tuottamassa asiantuntija julkaisun haastattelussa.  Elinvoimainen Suomi on Calcuksen kustantama vuosittainen julkaisu, joka julkaistaan Talouselämän yhteydessä valtakunnallisesti 20.3.2015.  Julkaisun haastattelussa Juha Kaakinen kertoo Y-Säätiön rakentamisen hidasteena olevan tonttien heikon saatavuuden.

Elinvoimainen suomi