Kansainväliset asunnottomuusasiantuntijat koolla

  • 14.2.2018
  • Uutinen

Asunto ensin -periaatteen ympärille koottu asiantuntijaverkosto kokoontui Helsingissä. Tilaisuuteen osallistui myös päättäjiä eri maista.

Housing First Europe Hub on Y-Säätiön ja eurooppalaisen asunnottomuustyön kattojärjestön FEANTSAn perustama verkosto. Siihen kuuluu parikymmentä asunnottomuustoimijaa eri puolilta Eurooppaa, kymmenestä maasta. Verkostossa on mukana myös neuvonantajia Kanadasta ja Yhdysvalloista.

Verkoston jäsenet kokoontuivat 7.–9.2. Helsinkiin keskustelemaan ja jakamaan tietoa asunnottomuuden ratkaisemisesta. Erityisesti keskusteluissa painottui toive siitä, että asunnottomuus saataisiin poistettua kokonaan.

Verkoston jäsenten oli mahdollista kutsua mukaansa asumisen tai sosiaalisten kysymysten kanssa työskenteleviä päättäjiä omalta alueeltaan. Edustajia saatiin mukaan lähes kaikista Housing First Europe Hubin jäsenmaista.

Keskiössä Suomen Asunto ensin -malli

Ratkaisu pitkäaikaiseen asunnottomuuteen olisi monesti Suomessa asunnottomuustyötä ohjaava Asunto ensin -periaate.

Malli pohjautuu siihen, että asunnottomuutta kokeva pääsee asumaan kohtuuhintaiseen kotiin nopeasti asunnottomuuden alettua. Tämän jälkeen myös muut mahdolliset ongelmat ovat helpompia hoitaa. Yksilöllinen, asukkaan tarpeisiin räätälöity tuki on mallin kulmakiviä.

Seminaariosallistujat saivat laajan kattauksen Suomen Asunto ensin -mallista useiden puheenvuorojen kautta. Y-Säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakinen ja asiantuntija Peter Fredriksson kertoivat, miten asunnottomuus on saatu Suomessa vähenemään. Avaintekijä on ollut eri toimijoiden välinen tiivis yhteistyö.

Johtaja Jarmo Lindén Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta (ARA) kertoi, miten korkotuettu ARA-järjestelmä mahdollistaa kohtuuhintaisten asuntojen rakentamisen.

Osallistujat työskentelivät myös erilaisissa työpajoissa Asunto ensin -mallin ympärillä.

Y-Säätiön ja eurooppalaisen asunnottomuustyön kattojärjestön FEANTSAn perustama Housing First Europe Hub kouluttaa ja tukee Asunto ensin -periaatteen hyödyntämisessä asunnottomuustyössä. Verkosto tuottaa myös tutkimustietoa.