Kaikilla on oikeus turvaan

  • 29.5.2020
  • Blogi

Poikkeustilanne on lisännyt asunnottomien ja asunnottomuuden uhkaa kokevien naisten turvattomuutta. NEA Naiserityisyys asunnottomuustyössä -hankkeessa naisten hätään on reagoitu nopeasti, bloggaa projektikoordinaattori Pilvi Azeem.

Istun kotisohvalla ja koen olevani turvassa. Voin tehdä työtäni etänä, täyttää jääkaappiani, nukkua omassa sängyssä, laittaa puhtaat vaatteet päälleni ja pitää yhteyttä läheisiini säännöllisesti. Arkiset asiat ovat säilyneet poikkeustilanteesta huolimatta.

Ajatukseni siirtyvät kuitenkin niiden ihmisten luo, joilla ei kotia ole tai jotka ovat vaarassa menettää kotinsa tänä haastavana aikana. Heille arkisten asioiden tekeminen on ollut tietynlaista selviytymistaistelua jo ennen koronaa. Varsinkin asunnottomuutta tai asunnottomuuden uhkaa kokevien naisten kohdalla elämä on ollut aikaisemminkin valintojen tekemistä toinen toistaan huonommista vaihtoehdoista.

Naisten tavoittaminen ja palveluihin saattaminen on vaikeutunut.

Koronan aiheuttaman poikkeustilan vuoksi turvattomuuden tunne on kasvanut, väkivalta kodeissa lisääntynyt, palveluihin pääsy vaikeutunut ja asunnottoman kohdalla yösijan löytymisestä on tullut entistä haasteellisempaa. Viimeisetkin turvallisuutta luovat tekijät ovat monen kohdalla hävinneet.

Työtä naisten asunnottomuuden poistamiseksi

NEA Naiserityisyys asunnottomuustyössä -hankkeen päätavoitteena on poistaa naisten asunnottomuus. Hankkeessa mukana olevat osahanketyöntekijät ovat yhdessä kehittäneet työskentelytapoja, joilla auttaa asunnottomuutta tai asunnottomuuden uhkaa kokevia naisia.

Ennen tätä poikkeustilannetta piilossa olevia naisia on löydetty tekemällä aktiivisesti yhteistyötä muiden alueen toimijoiden kanssa. Naisille on avattu omia vain heille tarkoitettuja tiloja ja heidän rinnallaan on kuljettu tukien heitä löytämään itselleen sopiva koti. Naisia, joilla koti on, on tuettu kokonaisvaltaisesti. Naisten kanssa on tehty toivotyötä ja heitä on rohkaistu haaveksimaan omista unelmista.

Koronan myötä NEA-hankkeessa tehty työ asunnottomien ja asunnottomuusuhan alla elävien naisten auttamiseksi on vaarantunut. Hanketyöntekijöiden kokemuksen mukaan asunnottoman naisen asema on heikentynyt entisestään.

Hankkeemme työntekijät ovat kertoneet, että naisten tavoittaminen ja palveluihin saattaminen on vaikeutunut. Monet julkiset tilat ovat sulkeneet ovensa ja palvelut siirtyneet verkkoon. Läheskään kaikilla ei ole tarvittavia digitaitoja. Majapaikan löytymiseksi naiset ovat todennäköisesti joutuneet tilanteisiin, joissa heidän viimeisetkin rajansa on rikottu.

Omassa kodissaan asunnottomuuden uhkaa kokevat naiset pelkäävät sairastumisen pelossa päästää työntekijää kotiinsa ja saattavat näin jäädä vaille tarvitsemiaan palveluja. Nämä naiset eivät ole turvassa ja huoli naisten hyvinvoinnista on suuri.

Uuden luomista poikkeustilanteesta huolimatta

Kaikesta huolimatta tämä poikkeustilanne on synnyttänyt uutta myös NEAn toiminnassa.

Hanketyöntekijät ovat jalkautuneet tekemään entistä enemmän löytävää työtä. He ovat kehittäneet uusia tapoja toimia yhdessä naisten auttamiseksi. Kotonaan asuvia naisia ei myöskään ole jätetty yksin. Heihin on pidetty aktiivisesti yhteyttä ja heitä on muistettu juhlapyhinä.

Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa on tiivistetty entisestään naisten auttamiseksi. Kaiken toiminnan tausta-ajatuksena on ollut viestittää naisille, että he ovat tärkeitä ja heillä on oikeus turvaan poikkeustilanteesta huolimatta.