Järjestöt otettava mukaan asunnottomuusohjelman valmisteluun

  • 16.10.2019
  • Uutinen

Hallitusohjelmassa luvataan asunnottomuuden poistaminen kahdessa hallituskaudessa. Jotta tavoitteeseen päästään, tarvitaan järjestöjen kuulemista ja konkreettisia tavoitteita, Y-Säätiö muistuttaa. Torstaina 17.10. jälleen Asunnottomien yö.

Valtakunnallinen asunnottomuusohjelma päättyy joulukuun lopussa. Antti Rinteen hallituksen uuden asunnottomuustyön ohjelman on määrä alkaa vasta kesällä 2020.

”Ohjelmien väliin on jäämässä puoli vuotta. Työn asunnottomuuden poistamiseksi on jatkuttava keskeytyksettä, sillä asunnottomat ihmiset eivät voi odottaa”, Y-Säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakinen sanoo. Hallitus on sitoutunut poistamaan asunnottomuuden kahdessa hallituskaudessa.

Y-Säätiö peräänkuuluttaa myös järjestöjen mukaanottoa tulevan ohjelman valmisteluun. ”Järjestöjä pitää kuulla, sillä ne voivat tuoda ohjelmatyöhön paljon konkreettisia tavoitteita”, Kaakinen sanoo.

Suomalaisen asunnottomuustyön menestys perustuu juuri kansallisiin asunnottomuusohjelmiin ja määrätietoiseen yhteistyöhön. Valtiolla on ollut asunnottomuustyön vetovastuu ja kaupungeilla, kunnilla ja järjestöillä oma selkeä roolinsa.

Suomalaisella asunnottomuustyöllä on kova maine kansainvälisesti. Suomi on ainoa EU-maa, jossa asunnottomuus on ollut viimeiset vuodet laskussa. ”On edelleen täysin mahdollista, että Suomesta tulee ensimmäinen maa maailmassa, jossa asunnottomuutta ei ole. Tämä vaatii kuitenkin kaikkien toimijoiden mukaan ottamista ja yhteistyötä.”

Vaikka asunnottomuusluvut ovat kokonaisuudessaan laskeneet, asunnottomuutta kokevien naisten ja nuorten tilanne on kuitenkin jopa huonontunut. ”Erityisesti naiset ovat palveluissa väliinputoajia. Heille tarvitaan matalan kynnyksen paikkoja, joista voi saada tukea”, Kaakinen sanoo.

Y-Säätiön asiantuntijat tavattavissa Asunnottomien yönä Helsingissä

Helsingissä järjestettävä Asunnottomien yön päätapahtuma on tänä vuonna Sörnäisissä torstaina 17.10. klo 16–22. Katufestarit levittäytyvät Vaasanaukiolta Vaasankadulle, Kinaporinkadulle ja Kinaporin puistikkoon.

Y-Säätiö on mukana esittelemässä toimintaansa. Tapahtumassa pääsee tutustumaan myös naisten asunnottomuutta selvittävään NEA-hankkeeseemme. Lisäksi Y-Säätiön tutkija Riitta Granfeltilta kuullaan lyhyt puheenvuoro naisten asunnottomuudesta.

Vailla vakinaista asuntoa ry:n koordinoiman Asunnottomien yön taustalla on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisliike, joka tukee jokaisen oikeutta vakinaiseen asuntoon. Asunnottomien yön tapahtumia on ympäri Suomea ja ne ovat avoimia kaikille.