Toimitusjohtajan katsaus

Säätiön alkuvuosi 2018 sujui suunnitelmallisesti.

Vahva ja hyvin ennakoitavissa oleva talouden kasvu mahdollisti toiminnan laajentamisen strategian mukaisesti.

Säätiön asuntomäärä kasvoi katsauskaudella 82 asunnolla, joista 51 on M2-Kotien uudiskohteessa Nokialla ja loput 31 yksittäistä asuntoa eri puolilla Suomea.

Talouden noususuhdanne näkyi säätiön toiminnassa sekä kohonneissa urakkahinnoissa, että vuokra-asuntojen tarjonnan lisääntymisen myötä kiristyneessä kilpailuissa. Markkinatilanteen muutoksiin reagoitiin tarvittaessa asunto- ja kohdekohtaisilla vuokratarkistuksilla. Säätiön talouden kannalta keskeinen asuntojen taloudellinen käyttöaste onkin pystytty pitämään hyvällä 97,6 prosentin tasolla.

Säätiön toiminnan luonteeseen kuuluu, että sekä asukkaista että kiinteistöistä pidetään hyvää huolta. Kiinteistöjen systemaattista korjaustoimintaa jatkettiin mittavalla huoneistokorjauksiin perustuvalla Koti kuntoon -ohjelmalla.

Vastaavasti asukkaiden viihtyvyyteen ja hyvinvointiin liittyen järjestettiin monipuolista asukastoimintaa sekä asumisneuvontaa. Asumisneuvonnan on todettu tuottavan hyviä tuloksia häätöjen ehkäisemisessä.

Myös säätiön omaa tutkimustoimintaa kehitettiin laaditun tutkimusstrategian mukaisesti. Siinä keskeisenä tavoitteena on asukas-/asiakaskokemusymmärryksen lisääminen sekä palvelujen kehittäminen.

Y-Säätiön toiminnan vaikuttavuus perustuu laaja-alaiseen kumppanuuteen. Perinteisten kumppanien, kuten kuntien, lisäksi uusia kumppanuuksia on syntynyt esimerkiksi kiinteistökehityshankkeissa sekä palvelujen ja asumiskonseptien kehittämisessä. Säätiön strategian mukaisia tavoitteita tukevien kumppanuuksien hakua jatketaan aktiivisesti.

Kansainvälinen kiinnostus säätiön toimintaan ja Suomen Asunto ensin -malliin on jatkunut herkeämättömänä. Alkuvuoden aikana Y-Säätiön toimintaa esitteleviä juttuja eri medioissa on ollut 28 kertaa 14 eri maassa.  Kansainvälinen kiinnostus on lisännyt vuorovaikutusta, mikä on tuottanut hyödyllisiä impulsseja myös säätiön omaan kehittämistoimintaan niin asunnottomien palvelujen kuin kohtuuhintaisen vuokra-asumisen kehittämisen osalta.

Juha Kaakinen
Y-Säätiön toimitusjohtaja