Puolivuosikatsaus H1/2020

Toimitusjohtajan katsaus

Kulunut alkuvuosi on ollut poikkeuksellinen ja monella tavalla haastava. Koronaviruksen ravistellessa Suomea ja koko maailmaa, on Y-Säätiön toiminta jatkunut poikkeusjärjestelyin keskeytyksettä ja täysipainoisesti. Se ei olisi ollut mahdollista ilman, että säätiön työntekijät ovat joustaneet, sopeutuneet ja oppineet uusia tapoja tehdä asioita.

Y-Säätiö on ollut pitkään Asunto ensin -periaatteen puolestapuhuja. Korona-epidemia toi kuitenkin uudella tavalla asunnottomuuden päivänvaloon. Pandemia kriisiytti nopeasti asunnottomien palvelut ympäri maailmaa ja korosti entisestään oman kodin merkitystä. Valtioiden neuvo ”pysy kotona” ei ole ollut kaikille helppo neuvo toteuttaa.

Työtä asunnottomuuden poistamiseksi ja kohtuuhintaisen vuokra-asumisen lisäämiseksi on siis tehtävä edelleen. Me Y-Säätiössä jatkoimme alkuvuonna 2020 perustehtäväämme: haluamme tarjota kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja niitä tarvitseville. Tänä vuonna emme korota vuokria lainkaan M2-Kotien vuokra-asunnoissa. Rakennutamme jatkuvasti uutta. Järvenpäähän valmistui alkuvuodesta uudiskohde, joka yhdistää monimuotoista vuokra-asumista ja tukee yhteisöllisyyttä. M2-Kodeille valmistui myös Suomen ensimmäiset täyspuiset kerrostalot kesän kynnyksellä Jyväskylään.

Vallinneesta poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta, palkkasimme tänä vuonna ennätysmäärän kesätyöntekijöitä. Yli 30 kesätyöntekijää on työskennellyt tänä kesänä vuokrauksen, isännöinnin, asiakaspalvelun, asumisneuvonnan, ostoreskontran ja viherpalveluiden tehtävissä ympäri Suomea. Viime vuonna meidät palkittiin parhaana kesätyönantajana nuorten antamien arvioiden perusteella. Tavoite ei ole yhtään matalammalla tänäkään vuonna!

Keväällä valittiin Y-Säätiölle uusi hallitus. Kahden vuoden toimikaudelle valittu hallitus muodostuu säätiön perustajayhteisöistä.

Olemme kevään aikana määritelleet Y-Säätiölle uuden strategian seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Uusi strategia julkaistaan syksyllä. Strategiamme kiinnittyy YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, jotka ohjaavat maailman kehitysponnisteluja vuoteen 2030 asti. Tästä syystä strategiakausi on poikkeuksellisen pitkä. YK:n tavoitteiden kautta päämäärämme ovat osa suurempaa kokonaisuutta.

Y-Säätiön tehtävänä on tulevaisuudessakin tarjota turvallinen ja pysyvä koti heille, joilla siihen ei muuten olisi mahdollisuutta.

Juha Kaakinen
toimitusjohtaja

Puolivuosikatsaus H1/2020