Puolivuosikatsaus H1/2019

Toimitusjohtajan katsaus

Y-Säätiön alkuvuosi 2019 on sujunut suotuisissa merkeissä. Olemme rakennuttaneet uusia kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja sekä hankkineet STEAn rahoituksen turvin osakehuoneistoja kohdennettuun asumiseen. Uusia rakennushankkeita on vireillä. Myös konsernin talous kasvoi alkuvuonna suunnitelmallisesti.

Esitimme syksyllä 2018 hallitusohjelmatavoitteeksi keinoja, joilla Suomen asunnottomuus voitaisiin poistaa kahdessa hallituskaudessa. Toiveemme selvästi kuultiin. Tänä keväänä virkaan astunut hallitus otti tämän tavoitteen hallitusohjelmaansa; Suomesta voi tulla ensimmäinen maa maailmassa, jossa asunnottomuutta ei ole. Olemme iloisia, että voimme olla mukana toteuttamassa tätä kunnianhimoista, mutta realistista tavoitetta.

Tämän tavoitteen toteutuminen edellyttää lisää vuokra-asuntoja kasvukeskuksiin. Se ei kuitenkaan yksin riitä. Jotta asumiseen käytettävät menot pysyvät kotitalouksien voimavarojen puitteissa, asumisen tulee olla kohtuuhintaista ja tarvittaessa asumistuella turvattua. Myös asumisneuvontaa tarvitaan, jotta pystytään estämään asumisen suunnittelematonta päättymistä. Näihinkin toimiin uusi hallitus on sitoutunut.

Käynnistimme katsauskauden aikana hankkeita, joiden avulla pyrimme tukemaan asukkaidemme asumista erilaisin keinoin. Alkuvuonna käynnistyneessä VelatOn-hankkeessa tutkimme vuokravelkaantumisen syitä ja kuinka velkaantumista voi ennaltaehkäistä. Myös asukkaiden työllistymistä tukeva Uuras-toiminta on laajentunut.

Kansainvälinen mielenkiinto suomalaista asunnottomuuden vähentämisen menestystarinaa kohtaan on ollut suurta. Tämänkin vuoden aikana olemme vastaanottaneet lukuisia mediaryhmiä sekä asiantuntijavieraita. Olemme kiitollisia järjestökumppaneillemme ja asukkaille, jotka ovat asiantuntijoidemme lisäksi kertoneet vierailijoille toistuvasti Asunto ensin -mallin onnistumisista.

Teemme päivittäin määrätietoisesti työtä sen eteen, että Suomesta tulisi ensimmäinen asunnottomuuden poistanut maa. Kiitän henkilöstöämme ja yhteistyökumppaneitamme sitoutuneesta työstä tämän tärkeän päämäärän saavuttamiseksi. Teemme yhdessä työtä sen eteen, että jokaisella suomalaisella olisi koti.

Juha Kaakinen
Y-Säätiön toimitusjohtaja

Puolivuosikatsaus H1/2019