Y-Säätiö selvittää Asunto ensin -mallin soveltamista Euroopassa

  • 2.6.2023
  • Uutinen
  • Asunnottomuus, Asunto ensin

Y-Säätiö on mukana eurooppalaisessa Adapting Housing First -yhteishankkeessa, jossa kehitetään Asunto ensin -malliin pohjautuvaa asunnottomuustyötä. Hankkeessa tutkitaan, miten Asunto ensin -mallia voi toteuttaa eri maissa, sekä jaetaan osaamista ja koulutetaan Asunto ensin -työtä tekeviä ammattilaisia.

Asunto ensin -malli tunnetaan kansainvälisesti yhdysvaltalaisena innovaationa. Malli on otettu käyttöön useissa Euroopan maissa, mutta lähtökohdat Asunto ensin -työlle vaihtelevat suuresti eri maiden välillä. Suomessa Asunto ensin -mallin valtavirtaistumista on helpottanut muun muassa sopivien asuntojen saatavuus, laaja kohtuuhintainen asuntokanta, universaali sosiaaliturva ja terveydenhuolto sekä puoluerajat ylittävä poliittinen tahto. 

Asunto ensin -mallin soveltamista eri maissa ei ole aiemmin tutkittu. Aiheeseen liittyvälle tutkimukselle on kuitenkin vahva tilaus. Lissabonin sopimuksessa EU-maat ottivat tavoitteekseen asunnottomuuden poistamisen vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen edistämiseksi tarvitaan lisää tietoa, miten vaikuttavaa asunnottomuustyötä voidaan tehdä erilaisissa yhteiskunnissa ja, mitä parhaat käytännöt Asunto ensin -mallin soveltamiseen ovat.

Opit jakoon

Tutkimuksen lisäksi hankkeessa panostetaan asunnottomuustyötä tekevien kouluttamiseen ja osaamisen kasvattamiseen. Verkkokoulutuksien lisäksi hanke järjestää Irlannissa 3-päiväisen seminaarin, jossa asiantuntijat, palveluntuottajat ja asiakkaat syventyvät Asunto ensin -mallin soveltamiseen koulutuksien ja työpajojen parissa.

Hankkeeseen osallistuvat organisaatiot vierailevat myös toistensa luona oppimassa paikallisesta asunnottomuustyöstä ja Asunto ensin -mallin toiminnasta. Hankekumppanit Irlannista, Saksasta ja Espanjasta tutustuivat Y-Säätiöön ja suomalaiseen asunnottomuustyöhön toukokuun alussa.

”Oli kunnia vierailla ja tutustua paikan päällä Y-Säätiön työhön. Opintomatkan parasta antia oli oppia Suomen ainutlaatuisesta lähestymisestä Asunto ensin -malliin, joka on ollut erittäin menestyksekäs. Tämä rohkaisee siihen, että Suomen opit ja käytännöt voidaan siirtää Irlantiin ja muualle Eurooppaan”


Sophian toimitusjohtaja Tony O’Riordan

Tutkimustulokset Asunto ensin -mallin soveltamisesta tullaan julkaisemaan Brysselissä EU-parlamentille järjestettävässä tapahtumassa vuonna 2025. Hanke julkaisee lisäksi koulutusohjeet Asunto ensin -työtä tekeville sekä politiikkasuositukset eurooppalaisille päättäjille.

Adapting Housing First -hanke saa rahoitusta Erasmus+ -ohjelmasta. Y-Säätiö vastaa hankkeessa tehtävästä tutkimustyöstä. Y-Säätiön lisäksi hankkeessa ovat mukana irlantilainen Sophia, saksalainen Housing First Berlin ja espanjalainen Arrels.

 Lisätiedot:

Saija Turunen
Tutkimuspäällikkö
saija.turunen@ysaatio.fi
puh. 020 7020 320