Asunto ensin -malli on kustannustehokas tapa vähentää asunnottomuutta

  • 1.11.2021
  • Blogi

Asunto ensin -malli ei ole ainoastaan tehokkain keino vähentää asunnottomuutta, vaan myös kustannustehokas tapa käyttää veronmaksajien rahoja, bloggaa tutkijamme Elisabetta Leni.

Pysyvän kodin puute voi aiheuttaa syrjäytymistä sekä vaikeuttaa opiskelua ja työntekoa. Pitkittynyt asunnottomuus vaikuttaa myös ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Asunnottomuuden inhimillinen sekä sosiaalinen hinta on kallis.

Asunnottomuus aiheuttaa myös rahallisia kustannuksia, joita usein aliarvioidaan. Nämä kustannukset eivät synny pelkästään hätämajoituspalveluiden tarjoamisesta.

Useat tutkimukset osoittavat, että esimerkiksi asunnottomuutta kokeneiden terveydenhoito tulee yhteiskunnalle kalliimmaksi verrattuna muun väestön vastaaviin kuluihin. Asunnottomuutta kokeneiden kulut ovat suuremmat myös esimerkiksi pienituloisiin tai mielenterveysongelmista kärsiviin ihmisiin verrattuna.

Tämä tarkoittaa sitä, että asunnottomuudesta johtuva julkisen terveydenhuollon palveluiden jatkuva käyttö tulee veronmaksajille hyvin kalliiksi.

Asunto ensin on tehokkain tapa vähentää asunnottomuutta

Useat kansalliset ja kansainväliset tutkimukset osoittavat, että Asunto ensin -malli on tehokkain tapa vähentää asunnottomuutta. Asunto ensin -mallin mukaan asunto ei ole palkinto, jonka asunnoton ihminen saa vasta, kun on laittanut muun elämänsä kuntoon. Sen sijaan asunto on perusta, jonka päälle muu elämä rakennetaan.

Normaaliin vuokrasopimukseen perustuva pysyvä asuminen ja yksilöllisesti suunnitellut tukipalvelut ovat keskeisiä Asunto ensin -mallissa.

Malli maksaa itsensä takaisin – ja enemmän!

Edistämällä pysyvää asumista, Asunto ensin parantaa merkittävästi mallista hyötyvien terveyttä sekä psykologista hyvinvointia. Tämä johtaa puolestaan sosiaali-, terveydenhuolto- sekä viranomaispalveluiden käytön vähenemiseen.

Mallista aiheutuvat säästöt ovat merkittäviä siinä määrin, että jotkut tutkimukset jopa esittävät, että Asunto ensin -malli maksaa itsensä takaisin – ja enemmän!

Oma koti on ihmisoikeus, eikä asunnottomuustoimia tulisi arvioida puhtaasti taloudellisesti. Taloudellinen tehokkuus tulee kuitenkin ottaa huomioon asunnottomuutta ehkäiseviä tai vähentäviä palveluita kehittäessä. Resurssit ovat rajalliset ja niitä tulee käyttää tehokkaasti.

Asunto ensin ei ole ainoastaan oikea tapa vähentää asunnottomuutta, vaan myös kustannustehokas keino käyttää veronmaksajien rahoja.