Tavoite asunnottomuuden poistamisesta vaatii panostuksia ja yhteistyötä

  • 16.6.2023
  • Uutinen
  • Asunnottomuus, Asunnottomuusohjelma, Asunto ensin

Orpon hallitusohjelmassa asetetaan tavoitteeksi pitkäaikaisasunnottomuuden poistaminen vuoteen 2027 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi käynnistetään asunnottomuusohjelma, jossa panostetaan kuntien, hyvinvointialueiden ja valtion yhteistyöhön ja asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn.


Asunnottomuusohjelmat ovat olleet avainasemassa siinä, että Suomi on asunnottomuuden poistamisessa maailman terävintä kärkeä. Ohjelmien kulmakivenä on ollut asunnottomuutta kokevien auttaminen Asunto ensin -mallin mukaisesti. Malli perustuu omaan pysyvään asuntoon ja yksilöllisesti räätälöityyn tukeen.


”On tärkeää, että asunnottomuuden poistamiseen on sitouduttu. Oma koti on ihmisoikeus, joka voidaan taata kaikille, jos määrätietoista yhteistyötä jatketaan ja kehitetään. Takaamalla ihmiselle oman, pysyvän asunnon voimme myös helpommin tukea työllistymistä, ihmisen omaa toimijuutta ja hyvinvointia. Asunnottomuusohjelma on tähän erinomainen työkalu.

Suomesta otetaan mallia maailmalla ja voimme osoittaa, että asunnottomuuden poistaminen on mahdollista.”, Y-Säätiön toimitusjohtaja Teija Ojankoski kommentoi perjantaina julkistettuja hallitusohjelman uutisia.


Hallitusohjelmaan on kirjattu joukko uudistuksia, jotka huolestuttavat heikoimmassa asemassa olevien parissa työskenteleviä. Hallitusohjelman kaavailemat toimet kohdistuvat erityisesti pienituloisten arkeen ja asumiseen. Asumistuen taso laskee muun muassa perusomavastuun, ansiotulovähennyksen ja kuntaryhmien muutosten myötä. Perustoimeentulotukeen asumismenoihin tehdään 5 prosentin omavastuuosuus ja toimeentulotuensaajia ohjataan etsimään edullisempia asuntoja. ARAn sääntelemiä vuokra-asuntoja halutaan kohdentaa pienituloisille tekemällä asumisesta määräaikaista, jotta asuntoihin ei jäätäisi asumaan tulojen noustessa, mutta kaupunkiseutujen kasvua ohjaaviin MAL-sopimuksiin ei kirjata tavoitteita ARAn vuokra-asuntojen rakentamiselle. Asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn tähtävään asumisneuvontalain avustuksien taso puolitetaan.


”Päättäjät ja asiantuntijat ympäri maailmaa vierailevat Suomessa tarkoituksenaan selvittää, miten olemme päässeet tilanteeseen, jossa on realistista puhua asunnottomuuden poistamisesta lähitulevaisuudessa. Keskusteluissa korostuu toistuvasti tavoitteellisen asunnottomuustyön ja Asunto ensin -mallin lisäksi yhteiskunnan rakenteelliset tekijät, joilla asunnottomuuden riski pysyy matalana.


Tätä kehitystä ei saa missään tapauksessa vaarantaa uudistusten edistyessä. Alkavan hallituskauden aikana on tärkeä pitää huolta myös asumisen vakautta turvaavista tekijöistä. Näin tuetaan hyvinvointia ja ihmisten edellytyksiä rakentaa omanlaistaan elämää ja arkea.”, jatkaa Ojankoski.