Asunnottomien yö nostaa naiset näkyviin

  • 16.10.2019
  • Blogi

Asunnottomuus on Suomessa laskussa, mutta naisten suhteellinen osuus asunnottomista on kasvanut viime vuosina. Nykyinen asumispalvelujärjestelmä ei ota huomioon naiserityisiä tarpeita, bloggaa toimitusjohtaja Juha Kaakinen.

Torstaina 17.10. vietetään jälleen valtakunnallista Asunnottomien yötä. Tänä vuonna teemana on Varjojen naiset. Keskustelu naisten kokemasta asunnottomuudesta on välttämätöntä. Asunnottomuuden poistaminen Suomesta kokonaan on mahdollista vain, jos naisten ja nuorten asunnottomuuteen puututaan vakavasti.

Tarkkaa lukua asunnottomuutta kokevista naisista on vaikea arvioida, sillä ilmiöön liittyy piiloasunnottomuutta, todellista varjoissa kulkemista. Monet vailla vakituista asuntoa olevat naiset yöpyvät pakon sanelemana esimerkiksi jonkun tutun tai sukulaisen luona. Tilapäinen asuminen voi  myös altistaa haavoittavissa elämäntilanteissa olevat naiset monenlaisille uhkille.

Asunnottomuuden poistaminen Suomesta kokonaan on mahdollista vain, jos naisten ja nuorten asunnottomuuteen puututaan vakavasti.

Koordinoimamme Naiserityisyys asunnottomuustyössä NEA -hanke on tarkastellut naisten kokemaa asunnottomuutta ilmiönä ja havainnut, että naiset hakeutuvat asumispalveluiden piiriin miehiä harvemmin.

Kynnys myöntää tarvitsevansa apua on naisilla korkealla. Lisäksi palveluita on kehitetty viime vuosien aikana pääsääntöisesti stereotyyppisen miespäihdekäyttäjän ympärille. Asunnottomien yön tapahtumasarjan aloittaneessa Kuka kuuntelee asunnotonta naista? -keskustelutilaisuudessa asunnottomuutta kokeneet naiset korostivatkin konkreettista tarvetta vain naisille suunnatulle matalan kynnyksen palveluille ja turvakodeille.

Myös tutkimuksissa nousee esiin, että asunnottomuutta kokeneiden naisten itse kertomia tarpeita ei aina kuulla. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että naiset kohdataan yksilöllisesti. Palvelujärjestelmää tulisi kehittää myös joustavammaksi, jotta naiserityisiin tarpeisiin voidaan vastata tehokkaammin.

Oman fyysisen kodin lisäksi monet naiset tarvitsevat apua oman elämäntarinansa eheyttämisessä. Naisten kokemaan asunnottomuuteen liittyy usein häpeää ja traumaattisia kokemuksia, joita heidän on päästävä käsittelemään.

Ja vaikka keskustelu on tärkeää, haluan muistuttaa konkretian ja nopeiden toimenpiteiden merkityksestä. Asunnottomuus poistetaan vain rakentamalla ja hankkimalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ─ asumiseen saatavaa tukea unohtamatta.