Asumisneuvonta naapurisovun tukena

  • 5.1.2024
  • Blogi
  • Asumishäiriöt, Asumisneuvonta, Häädöt

Asumisen häiriöt ja kiistat naapureiden kanssa vievät voimavaroja ja voivat vaikuttaa koko asuinyhteisön ilmapiiriin. Asumisneuvonta voi olla apuna ratkaisemassa haastavia tilanteita, bloggaa Y-Säätiön asumisneuvoja Oskari Andström.

 

Jokaisella asukkaalla on oikeus kotirauhaan ja turvalliseen asuinympäristöön. Asukkaille kuuluu myös vastuu taloyhtiön sujuvasta yhteiselosta ja hyvästä ilmapiiristä. Teoriassa yksinkertaista, mutta käytännössä välillä haastavaa, koska meillä kaikilla on omat yksilölliset persoonamme ja rutiinimme. Myös sietokykymme erilaisten poikkeamien ja asumisen häiriöiden suhteen taloyhtiössä vaihtelee.  

Tavallista elämää vai asumisen häiriötilanne? 

Monenlaiset asumisen häiriöt voivat aiheuttaa harmaita hiuksia, päänvaivaa tai unettomia öitä. Tavalliset elämisen ja arjen äänet naapureilta ovat asioita, jotka kuuluvat osaksi taloyhtiössä asumista, ja niitä on jokaisen siedettävä. Mutta kaikella on aina rajansa. Tämä raja tulee vastaan viimeistään siinä, kun häiritsevä elämä naapurissa on jatkuvaa ja toistuvaa.  

Tyypillisesti muiden asumista häiritsevä toiminta voi olla kovaäänisen musiikin soittoa, toistuvia tappeluja tai huutoa, vieraiden aiheuttamaa meteliä tai talon yleisissä tiloissa, kuten rapussa ja pihalla, metelöimistä. 

Usein asumisen häiriötilanteet voidaan, ehkä jopa vähän yllättäen, ratkaista puhumalla asiasta suoraan naapurilta naapurille: Voi olla, ettei häiriötä aiheuttava naapuri itse tule huomanneeksi lauantai-illan juhliensa keskeltä, että puhevolyymit ovat nousseet hyvin korkealle. Vastaavasti arkipäivät työpaikalla viettävä ihminen voi olla autuaan tietämätön, että oma koira haukkua räksyttää päiväsaikaan.  

Oli tilanne mikä hyvänsä, jos yhteisymmärrys asumisen häiriöön ei synny naapurien välillä, voidaan ratkaisuja etsiä muualta – esimerkiksi asumisneuvonnasta. Y-Säätiön asumisneuvonta tarjoaa Y-Säätiön omistamien Y-Kotien sekä M2-Kotien asukkaille neuvoja ja ohjausta asumiseen liittyvissä kysymyksissä, myös asumisen häiriötilanteissa. Häiriötilanteita selvitellään kuuntelemalla eri osapuolia, yrittämällä rakentaa keskusteluyhteyttä heidän kesken sekä etsimällä yhdessä kaikkia osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja tilanteeseen. Teemme yhteistyötä tilanteen mukaan myös Naapuruussovittelukeskuksen kanssa 

Kyky joustaa ja sovitella on arvokasta haastavissa tilanteissa 

Yhteisen, kaikkia miellyttävän, kompromissin löytäminen voi aukaista asumisen häiriötilanteista syntyneen solmun. Hyvässä hengessä käydyn keskustelun kautta voidaan oppia näkemään tilanne myös toisen osapuolen näkökannalta. Kompromissin saavuttaminen voi toki olla haastavaa: Ei ole tavatonta, että molemmat osapuolet kokevat itse olevansa oikeassa. Silloin saattaa tuntua epäreilulta ja kohtuuttomalta tulla toista osapuolta vastaan. Ajatus voi olla: ” Enhän mä mitään väärää oo tehnyt, niin miksi mun pitäis tässä nyt yrittää ymmärtää tai tulla vastaan?”.  

Erityisen haastavia ovat tapaukset, jossa erimielisyyksillä on pitkä historia. Pienenä alkaneet asiat ovat ajan saatossa saaneet keskenään riidoissa olevien naapureiden kesken niin isot mittasuhteet, että tilannetta on sen tulehtuneisuuden vuoksi hankala käsitellä. 

Häiriöt voivat olla peruste häätöön 

Jos sovittelemalla ja keskustelemalla ei saada aikaan toivottua tulosta tai asianomaisilla ei ole siihen halukkuutta, voi olla aiheellista arvioida, ovatko asumisen häiriöt sen luonteisia, että niissä on perusteita asuinhuonevuokralain mukaisille toimille, kuten varoituksen antamiselle tai häädölle.  

Häiriöistä kärsivien kannalta on valitettavaa, että asumishäiriöiden hoidon eteneminen vie aikaa. Esimerkiksi naapurin yöllisestä ilakoinnista säännöllisesti kärsivän asukkaan näkökulmasta tämä voi olla epämiellyttävää kuulla. Ja se on ymmärrettävää; jokainen naapurin yöllisistä juhlimisista tai trumpetin soitosta aiheutuva uneton yö varmasti kismittää entistä enemmän. 

Jatkuva häiritsevä toiminta voi johtaa huomautukseen ja edelleen varoitukseen. Asumisneuvonnalla voidaan yrittää etsiä ratkaisuja myös tässä vaiheessa. Tavoitteena on aina lopputulos, jossa kaikkien asuminen voi jatkua turvatusti. Mikäli häiriöt eivät lopu vielä varoitukseenkaan, käynnistetään häätöprosessi. Nämä toimenpiteet edellyttävät, että vuokranantajalla on tarkkaa tietoa häiriöistä (esim. niiden luonne, kesto, ajankohdat sekä aiheuttaja). Häiriöiden tarkka dokumentointi ja ilmoittaminen auttavat parhaiten edistämään prosessia, sillä ilman riittävää tietoa on vuokranantajan hyvin hankala puuttua tilanteeseen. Häätöprosessin eteneminen edellyttää kuitenkin, että häiriöstä on tehty useampi ilmoitus. Pienet tai yksittäiset häiriöt eivät johda häätöön.

 
Y-Säätiön asumisneuvonnan tavoitteena on tukea asukkaita ja asuinyhteisöjä mukavaan ja huolettomaan arkeen. Häätöjen ennaltaehkäiseminen ja apu asumisen häiriötilanteissa ovat tärkeä osa tätä työtä.  
 
Lisätietoa asumisen häiriötilanteista löytyy Y-Kotien asukkaille Y-Säätiön verkkosivuilta ja M2-Kotien asukkaille m2kodit.fi-sivuilta.