Asumisneuvonnassa vahvaa mielenterveysosaamista

  • 3.12.2021
  • Blogi

Asumisneuvojien tiimissä nähdään läheltä, miten mielenterveyden haasteet voivat vaikuttaa vaikkapa naapurisuhteisiin, Anu Rantanen ja Janita Kannonkari bloggaavat.

Y-Säätiön tavoitteena on, että asukkaamme voivat taloudellisesti ja sosiaalisesti hyvin. Haluamme kannustaa myös asukkaitamme välittämään itsestään ja naapuristaan. Yksi väline tähän on asumisneuvonta, jota tarjoamme kaikille asukkaillemme.

Tarjoamme asukkaillemme ohjausta ja neuvontaa myös mielenterveyteen ja päihteidenkäyttöön liittyvissä pulmissa. Meillä on syyskuun alusta lähtien työskennellyt mielenterveys- ja päihdetyön asumisneuvoja – toinen tämän blogin kirjoittajista. Tehtävä on kokonaan uusi, joka vastaa erityisesti koronaepidemian myötä syntyneeseen tarpeeseen.

Koronan seurauksena on tullut työttömyyttä, taloudellisia vaikeuksia, ahdistusta ja pelkoa tulevasta. Ihmiset ovat olleet pakon sanelemana myös paljon kotona. Yhtäältä lähimmäisten auttaminen on lisääntynyt, toisaalta myös naapurien kanssa riitely.

Usein asumisen häiriöissä on osuutensa mielenterveys- tai päihdeongelmilla. Saamme asumisneuvontaamme jonkin verran yhteydenottoja, joissa asukkaamme on huolissaan omasta, läheisensä tai naapurinsa jaksamisesta.

Palveluiden pirstoutuneisuus vaikeuttaa hoitoon pääsyä

Mielenterveys- ja päihdetyön asumisneuvojan työn tavoitteena on vaikuttaa siihen, että asukkaamme pääsevät terveydenhuollon palvelujen piiriin. Näin asukkaan asuminen saadaan turvattua. Samalla pienenee riski joutua asunnottomaksi.

Mielenterveys- ja päihdetyön asumisneuvoja kerää tietoa hyvistä yhteistyöverkostoista ja palveluista, jotta voisimme madaltaa asukkaidemme pääsyä niihin. Toisaalta on tärkeää tuoda vuokranantajan asumissosiaalista näkökulmaa palveluiden tuottajille.

Virka-aukioloajat, kapeat päivystysajat, lähetteet ja erilaiset kriteerit vaikeuttavat hoitoon pääsyä.

Mielenterveys- ja päihdetyön haasteena on tällä hetkellä erityisesti se, että palvelujärjestelmä on pirstoutunut. Palveluita tarjotaan monesti järjestelmä-, eikä asiakaslähtöisesti. Palveluiden piirin pääsyn kynnys on edelleen liian korkea. Virka-aukioloajat, kapeat päivystysajat, lähetteet ja erilaiset kriteerit vaikeuttavat hoitoon pääsyä. Tarvitsemme ihmiseen kiinnittyviä, joustavia palveluita, jotka muuntuvat asukkaan tarpeiden mukaan, ja tulevat jopa kotiin asti.

Mielenterveysbarometrin 2021 mukaan asenteet mielenterveyskuntoutujia kohtaan ovat muuttuneet sallivimmiksi. Muutos näkyy avun hakemisen yleistymisenä sekä avoimena keskusteluna mielenterveysongelmista. Hyvä niin! Toisaalta mielenterveysongelmista kärsivät kokevat yhä leimautuvansa ja tuntevat häpeää. Mielenterveysongelmat ovat myös merkittävä sairauspoissaolojen syy.

Y-Säätiön asumisneuvontaan voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä myös mielenterveyteen tai päihteisiin liittyvissä kysymyksissä. Huolenpito ja ystävällisyys sekä kunnioitus itseä että muita kohtaan ovat parhaita keinoja hoitaa myös mielenterveyttä.

Lue lisää asumisneuvonnasta.