Työparimalliopas – kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen yhteistyö

Työparimalliopas johdattaa työparimallin käyttöön. Työparin muodostavat koulutettu kokemusasiantuntija ja sosiaalialan ammattilainen.

Oppaan ensimmäisessä osiossa tarkastellaan kokemusasiantuntijatoimintaa yleisellä tasolla.

Toisessa osiossa esitellään Nuorisoasuntoliiton Kokemusasiantuntija arjen tukena -hankkeen kokemuksia työparimallista ja ohjataan työparimallin käyttöönotossa.