Sosiaaliohjauksen työmuodot ja kehittämistarpeet Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveysviraston Asumisen tuen lähityössä

Opinnäytetyössä hankittiin tietoa tukiasumisen lähityön työmuodoista ja kehittämistarpeista haastattelemalla 10 lähityötä tekevää sosiaaliohjaajaa.

Laura Welin, 2015. Sosiaalialan koulutusohjelman opinnäytetyö.

Opinnäytetyössä hankittiin tietoa tukiasumisen lähityön työmuodoista ja kehittämistarpeista haastattelemalla 10 lähityötä tekevää sosiaaliohjaajaa.

Sosiaaliohjaajien työssään käyttämiä työmuotoja ovat: suunnitelmallisuus ja arviointi, vuorovaikutukseen perustuva tuki, verkostotyö sekä jalkautuva työ. Työhön liittyviä arvoja ja periaatteita ovat luottamus ja työntekijän oma motivaatio. Lähityön kehittämiskohteiksi nousivat tiedon jakaminen työntekijöiden kesken, työn tuloksellisuuden osoittaminen sekä työskentely tukeen sitoutumattomien kanssa.