Polun päässä: tavallista asumista

Opinnäytetyö, jossa selvitetään Y-Asuntojen vuokralaisten asumiskokemuksia ja kehittämiskohtia, tuen tarvetta ja yhteisöllisyyden ilmentymistä.

Opinnäytetyö asukkaiden kokemuksesta ja kodin merkityksestä

Kaisa Nisula on yamk-tutkinnon opinnäytetyössään Laurea-ammattikorkeakoulusta selvittänyt, millaisia kokemuksia asukkaalla on asumisesta ja mahdollisesta tuen tarpeesta Y-Asunnoissa, ilmeneekö asumisessa yhteisöllisyyttä ja millaisia kehittämiskohtia asukkaiden näkemyksen mukaan Y-Asuntoihin liittyy. Y-Asuntojen toimintamallissa asuminen on tavallista vuokra-asumista.

Asukkaan taustalla on saattanut olla asunnottomuutta ja kodin merkitystä peilattiinkin aikaisempiin asumiskokemuksiin ja asunnottomuuteen. Haastateltavien asumiseen saatavana tukena näyttäytyi ainoastaan Kelan maksama asumistuki.