Opas helsinkiläisen asunnottoman nuoren auttamiseksi

Opas on suunnattu asunnottomien nuorten kanssa työskenteleville. Se sopii myös perehdytysmateriaaliksi työntekijöille, joille palvelujärjestelmä, viranomaiset tai muut auttajatahot eivät ole entuudestaan tuttuja.

Oppaassa esitellyt haasteet ja ratkaisut ovat syntyneet nuorten asunnottomuustyöpajojen tuloksena. Työpajoihin osallistui yli 40 asunnottomien nuorten kanssa toimivaa kunta-, valtio- ja järjestötoimijaa. Käsiteltäviä haasteita ovat muun muassa akuutti yösijan ja hätämajoituksen tarve, psykiatrisen hoidon tarve, seksuaalinen kaltoinkohtelu ja väkivallan uhka. Haasteet on jaettu teemoittain käsiteltäviin kokonaisuuksiin, joihin on lisätty linkkejä, joiden kautta työntekijät löytävät aiheesta lisää tietoa.

Opasta päivitetään tarpeen ja saadun palautteen perusteella.