Naiserityisyys asunnottomuustyössä

NEA naiserityisyys asunnottomuustyössä – hankkeen aikana tehtyä materiaalia. Tietoa hankkeesta, naisten asunnottomuudesta ja naiserityisestä asunnottomuustyöstä, koulutuspaketti, kuvauksia hyödyllisistä käytännöistä, opinnäytetöitä, blogeja, videoita ja mediajuttuja.

NEA naiserityisyys asunnottomuustyössä oli ensimmäinen naisten asunnottomuuteen keskittynyt hanke Suomessa. Hanke oli Y-Säätiön koordinoima STEA-rahoitteinen valtakunnallinen hanke, jossa pyrittiin löytämään ratkaisuja naisten asunnottomuuden poistamiseksi. Hanke oli kolmivuotinen (2018-2020), ja sen toimintaa pystyttiin osittain jatkamaan rahoituksen turvin keväällä 2021. Y-Säätiön lisäksi hankkeessa toimi kahdeksan organisaatiota, joissa oli hankkeen osahankkeet: Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Ensi- ja turvakotien liitto, Helsingin ensikoti ry, Turun ensi- ja turvakoti ry, Sininauhasäätiö, EJY ry, A-klinikkasäätiö sekä Vailla vakinaista asuntoa ry. NEA:n päätavoitteena on ollut poistaa naisten asunnottomuutta asumispolkuja turvaamalla. Yhtenä keinona on ollut ammattilaisten kouluttaminen naiserityisistä teemoista.
Hankkeessa määriteltiin naiserityistä asunnottomuustyötä, mallinnettiin hyviä käytäntöjä naisten kanssa tehtävään työtön. Hankkeen aikana tehtiin aiheesta monenlaista materiaalia, joita on koottu tähän.

Tärkeimmät materiaalit naiserityisestä työstä; julkaisu, kuusiosainen koulutuspaketti ja hyvien käytäntöjen kuvaukset Innokylään

  • Kohti kotia ja turvaa – Naiserityisyys asunnottomuustyössä –artikkelikokoelma kokoaa yhteen naiserityisen asunnottomuustyön hyviä käytäntöjä, havaintoja naisten erityisistä tarpeista sekä näkökulmia asumisratkaisujen ja tukitarpeiden kehittämiseen. Kirjoittajina on kokemusasiantuntijoita, alan ammattilaisia, kehittäjiä ja pitkään naisten asunnottomuutta tutkinut tutkija.
  • Hankkeessa tehtiin kuusiosainen koulutuspaketti liittyen naisten asunnottomuuden kysymyksiin. Kuunneltavan ja katseltavan koulutuspaketin puhujina ovat NEA-hankkeessa työskennelleet sosiaalialan ammattilaiset sekä oman kokemuksen omaavat hanketyöntekijät.
  • NEAssa kuvattiin useita naiserityisen asunnottomuustyön hyviä käytäntöjä Innokylään. Oheen on laitettu linkki yhteiskehittämisen hyvään toimintakäytäntöön, josta löytyy linkitykset myös muihin toimintamalleihin. Innokylästä (innokyla.fi) toimintamallit löytyvät myös hakusanalla ”naiserityisyys” tai suoraan tästä linkistä.

Kirjoituksia, opinnäytteitä ja videoita

  • Hankkeen aikana kirjoitettiin blogeja ja muita tekstejä naisten ja perheellisten naisten asumiseen ja asunnottomuuteen liittyen.
  • NEA-hankkeen kanssa yhteistyössä tehtiin myös useampia opinnäytetöitä yhteistyössä hankekoordinaation tai osahankkeiden kanssa.
  • Oheen on koottu erilaisia videoita naiserityisyydestä . Osa on tehty yhteistyössä NEA-hankkeen kanssa, osa on toisten toimijoiden hyviä kuvauksia naistyöstä ja naisten erityisistä tarpeista.

Muuta: kansainvälistä yhteistyötä ja medianäkyvyyttä

  • NEA-hanke oli mukana kansainvälisessä yhteistyössä monin eri tavoin. Erasmus + Women and homelessness -hankkeessa jaettiin eri toimijoiden kesken hyviä käytäntöjä naisten kanssa tehtävässä työssä ja NEA-hankkeen työntekijät pääsivät osallistumaan näihin tapaamisiin ja kertomaan myös omasta työstään. Tässä kooste hyvistä käytännöistä ja ”toolkittejä” ulkomailta naisten kanssa tehtävästä työstä.
  • Naisten asunnottomuus herätti kiinnostusta myös mediassa. Erityisen tiiviisti juttuja teemasta tehtiin vuonna 2019 asunnottomien yön tienoilla kun teemana oli naisten asunnottomuus.

Naiserityiseen asunnottomuustyöhön liittyvistä koulutuksista voi jatkossa kysyä Y-Säätiön Asunto ensin Verkostokehittäjiltä.