Lahden asumisen tuen asiakastyö pitkäaikaisasunnottomien asiakkaiden kokemana

lahtelaisten asumisen tuen asiakkaiden kokemuksia ja tarpeita asumispalveluissa

Sosionomi AMK Johannes Lassila on selvittänyt lahtelaisten asumisen tuen asiakkaiden kokemuksia ja tarpeita asumispalveluissa.