35-vuotias Y-Säätiö on vakiinnuttanut paikkansa

  • 21.12.2020
  • Blogi

Y-Säätiö syntyi aikanaan valtavaan asuntotarpeeseen. Säätiön synty loi pohjan Asunto ensin -mallille, joka ohjaa nyt asunnottomuustyötä, bloggaa toimitusjohtaja Juha Kaakinen.

Maailma oli kovin erinäköinen joulukuussa 1985, kun Y-Säätiö perustettiin.

Asunnottomuus kosketti erityisesti yksin eläviä. Monella ainoa syy asunnottomuuteen oli kohtuuhintaisen pienasunnon puute. Helsingissä oli tuohon aikaan vielä lähes 2 000 vuodesijaa asuntoloissa ja vastaavissa suurissa yhteismajoitustiloissa. Asuntoloissa asui myös monia säännöllisesti työssä käyviä ihmisiä.

Asunnottomien parissa pitkään työtä tehnyt lääkäri Ilkka Taipale ja Helsingin silloinen sosiaalitoimen apulaiskaupunginjohtaja Heikki S. von Hertzen olivat keskeiset ideanikkarit säätiön synnyn taustalla.

Heillä saattoi olla hieman erilaiset poliittiset näkemykset, mutta tästä asiasta he olivat yksimielisiä. Hyvää tarkoittavat puheet eivät riitä. Jos asunnottomuus haluttaisiin poistaa, tarvittaisiin konkreettisia tekoja. Kun pieniä asuntoja ei ollut tarjolla, eikä niitä pystytty riittävän nopeasti rakentamaan, niitä täytyi hankkia muilla tavoilla.

Tähän tarpeeseen syntyi Y-Säätiö.

Y-Säätiön perustana laaja yhteistyö

Y-Säätiötä perustamaan koottiin laaja joukko suomalaisen yhteiskunnan keskeisiä toimijoita, kuten kaupunkeja ja järjestöjä.

Toimintamalliksi valikoitui vuokra-asuntojen ostaminen yksityisiltä ihmisiltä silloisen Raha-automaattiyhdistyksen osittaisella avustuksella. Näin syntyi myös perusta laajaan yhteistyöhön ja kumppanuuteen perustuvalle toimintamallille, jota 2000-luvulla on totuttu kutsumaan Asunto ensin -periaatteeksi. Asunnottomuus poistuu vain järjestämällä asunnottomille ihmisille asuntoja ja tarpeen mukaista tukea.

Vuosien varrella Y-Säätiön toiminta on merkittävästi laajentunut. Yksittäisten asuntojen lisäksi olemme rakennuttaneet erityisryhmien palveluasuntoja ja asumisyksiköitä. Viime vuosina erityisesti säätiön kokonaan omistaman M2-Kotien kohtuuhintaisten ARA-vuokra-asuntojen määrä on kasvanut nopeasti. Olemme nyt Suomen neljänneksi suurin vuokrantaja.

Kaikki nämä kasvun vuodet säätiön toiminnan ydin on säilynyt kirkkaana.

Kaikki nämä kasvun vuodet säätiön toiminnan ydin on säilynyt kirkkaana. Tehtävänämme on ihmisarvoisten asuntojen järjestäminen ja asunnottomuuden poistaminen. Säätiön perustamisen ajoista asunnottomuus Suomessa on vähentynyt merkittävästi, mutta lopulliseen tavoitteeseen on vielä matkaa.

Asunnottomuuden poistaminen on mahdollista konkreettisilla teoilla ja laajapohjaisella yhteistyöllä. Yhteistyön viisautta tarvitaan ehkä enemmän kuin koskaan myös koronaepidemian jälkeisessä maailmassa. Työmme yhdessä jatkuu.

Lue myös:
Asuntoja niitä tarvitseville jo 35 vuoden ajan –  Y-Säätiön pitkäaikaisten asiantuntijoiden  Taina Hytösen ja Juha Niskasen haastattelu