Asukkaat kiittävät kierrätyksen helpottumista

  • 10.6.2022
  • Uutinen

Kokeilu kierrätysastiasta asukasetuna tuotti erinomaisia tuloksia. Astian käyttöönottaneista asukkaista 85 prosenttia sanoi, että kierrättäminen kotona lisääntyi. Nyt asukasetu laajenee kaikille Y-Säätiö-konsernin asukkaille.

Kokeilu kierrätysastiasta asukasetuna tuotti erinomaisia tuloksia. Astian käyttöönottaneista asukkaista 85 prosenttia sanoi, että kierrättäminen kotona lisääntyi.

Alkuvuodesta 2022 toteutetun kokeilun tarkoituksena oli tukea ja kannustaa asukkaitamme jätteiden lajittelussa. Kokeilun myötä uudet asukkaamme saivat halutessaan käyttöönsä kierrätysastian, jonka tarkoituksena oli helpottaa kotitalousjätteen lajittelua ja säilytystä.

Palautteiden mukaan kaikki kierrätysastian käyttöönottaneista olivat sitä mieltä, että jätteiden kierrätys oli helpompaa uuden kierrätysastian myötä. Nyt asukasetu laajenee kaikille Y-Säätiö-konsernin asukkaille.

Osa kotitalouksien kestävää arkea on kotona syntyvien jätteiden kierrättäminen. Kehittämällä asukasetujamme haluamme kannustaa asukkaitamme kohti kestävämpää asumista. Tavoitteemme on olla hiilineutraali toimija vuoteen 2035 mennessä.

Kuinka uuden asukasedun saa käyttöön?

Kodin kotitalousjätteen helpon lajittelun ja säilytyksen mahdollistaa SmartStore™ Collect -kierrätysastia. Asukasedun saa käyttöönsä olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme. Kierrätysastioita on vuosittain tarjolla rajattu määrä ja asukasetu on lunastettavissa kerran asumisaikana.

Tarkempaa tietoa SmartStore™ Collect –kierrätysastiasta.

Miksi haluamme tukea asukkaitamme kierrättämisessä?

Oman kotitalousjätteen kierrättämisellä voi itse vaikuttaa energian ja luonnonvarojen säästämiseen. Mitä enemmän asukkaat lajittelevat, sen edullisempaa jätehuolto on. Jos lajittelu jää väliin, talon huoltokulut nousevat ja sitä kautta mahdollisesti myös vuokrat.

Kun jätteet lajitellaan oikein, niitä voidaan hyödyntää tehokkaimmin teollisuuden raaka-aineena tai jätevoimaloissa sähkön ja kaukolämmön tuotannossa. Biojätteestä puolestaan kompostoidaan multaa ja valmistetaan biopolttoainetta.

Asukaskysely toteutettiin keväällä 2022 kierrätysastian käyttöönottaneille asukkaille.