Y-Säätiön uusi toimitusjohtaja Teija Ojankoski: “Asema maailman parhaana vaatii jatkuvaa työtä”

  • 14.6.2022
  • Uutinen

Maaliskuussa aloittanut toimitusjohtaja korostaa inhimillistä asuntopolitiikkaa ja vastuullisuustyötä. Vain näillä keinoilla asunnottomuus laskee, ja Suomi pysyy asunnottomuuden hoidon mallimaana.

Teija Ojankoski.
Teija Ojankoski toimii Y-Säätiön toimitusjohtajana. Kuva Lasse Lecklin

Teija Ojankoski aloitti Y-Säätiön toimitusjohtajana maaliskuussa 2022. Kuluneen kuuden kuukauden aikana Ojankoski on ehtinyt jo vaikuttua työkavereidensa ammattitaidosta ja sitoutumisesta asunnottomuuden torjuntaan.

”Y-Säätiössä keskitytään ongelmien sijaan ratkaisuihin. Täällä ei lannistuta, vaan kaikki ovat sitoutuneita yhteisiin tavoitteisiin. Y-Säätiössä on valtavasti osaamista. Koen, että pääsen syventämään osaamistani yhdessä muiden kanssa”, Ojankoski sanoo.

Y-Säätiöön Ojankoski saapuu Vantaalta, josta hänellä on 20 vuoden työkokemus asuntoasioiden parissa. Aiemmin Ojankoski työskenteli Vantaan kaupungin asumistoimen johtajana ja viimeksi kaupungin omistaman asuntoyhtiön VAV-konsernin toimitusjohtajana.

”VAV on kokoluokaltaan samanlainen kuin Y-Säätiön M2-Kodit. Kohtuuhintaisen asumisen asiakaskunta, toimintaympäristö ja järjestelmät tulivat siellä tutuiksi. Työhön kuului myös asuntopolitiikkaan vaikuttamista”, Ojankoski kertoo.

Tutkimus antaa selkänojaa vaikuttamiseen

Käytännön osaamisensa lisäksi Ojankoskella on vankka tutkijatausta Turun yliopiston maantieteen laitokselta. Väitöstyössään hän tutki suomalaisia pikkukaupunkeja elinympäristöinä ja kiinnostui silloin myös sosiaalisesta asuntotuotannosta.

”Väitöskirjaa tehdessäni törmäsin usein siihen, kuinka haastateltavat puhuivat alentavasti kunnan vuokra-asunnoissa asuvista ihmisistä. En pitänyt siitä, että ihmisiä arvotettiin asuinpaikan mukaan”, Ojankoski kertoo.

Ojankosken mielestä tutkijatausta antaa erinomaisen pohjan työlle Y-Säätiössä.

Ojankosken mielestä tutkijatausta antaa erinomaisen pohjan työlle Y-Säätiössä. Hän pitää omaa kehittämis- ja tutkimustoimintaa Y-Säätiön ehdottomana vahvuutena, joka tuo vaikuttamiseen uskottavuutta.

”Tutkimuksen avulla voimme paitsi kehittää omaa työtämme, myös vaikuttaa päätöksentekoon. Kun työmme perustuu tutkittuun tietoon, meille on vaikea väittää vastaan. Suomen neljänneksi suurimpana vuokrataloyhtiönä meillä on resursseja panostaa tutkimukseen ja vastuu jakaa sen tuloksia sekä Suomen sisällä että kansainvälisesti”, Ojankoski sanoo.

Yhteiskunnalliset muutokset voivat synnyttää asunnottomuutta

Suomi on Euroopan unionin ainoa maa, jossa asunnottomuus vähenee. Ojankosken mielestä paalupaikan säilyttäminen vaatii kuitenkin jatkuvaa työtä.

”Saavutettu asema ei oikeuta lepäämään laakereilla. Meidän on kysyttävä, miten pidämme kiinni siitä, että jokaisella on koti, vaikka maailma ympärillä muuttuukin”, Ojankoski sanoo.

Tällä hän tarkoittaa asunnottomuuteen vaikuttavia yhteiskunnallisia muutoksia. Niitä ovat esimerkiksi hyvinvointialue- ja sosiaaliturvauudistus, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja asumisen nousevat hinnat.

Ojankosken mukaan hyvinvointialueuudistus voi epäonnistuessaan aiheuttaa uusia väliinputoajia ja lisätä asunnottomuutta. Hintojen nousu taas näkyy ensimmäisenä vähävaraisen arjessa.

”Viimeisen 20 vuoden aikana erilaiset etuudet, kuten opintotuki, lapsilisä, eläke ja sosiaaliturva, ovat jääneet jälkeen yleisestä kustannuskehityksestä. Asumisen hinta on noussut suhteessa eniten. Tehtävämme on kertoa päättäjille, miten yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat asunnottomuutta kokeneiden ja vähävaraisten ihmisten elämään ja maksukykyyn”, Ojankoski sanoo.

Asunto ensin, ja muu sitten

Kohonneet lämmitys- ja materiaalikustannukset vaikuttavat myös Y-Säätiön toimintaan. Asuntojen kustannustehokas rakentaminen ja korjaaminen vaativat vastuullista taloudenpitoa.

”Emme luovu ydintavoitteistamme, kuten Asunto ensin -periaatteesta ja siitä, että jokaisella olisi koti. Ulkopuolelta tulevat muutokset haastavat arvioimaan uudelleen toimintatapoja, joilla pääsemme tavoitteisiin”, Ojankoski sanoo.

Vastuullisen taloudenpidon lisäksi Ojankoski nostaa esiin vastuun ilmastosta ja ympäristöstä. Merkittävä osa maailman hiilidioksidipäästöistä syntyy asumisesta ja rakentamisesta. Siksi Y-Säätiöllä on mahdollisuus vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjuntaan. Myös rahoittajat vaativat selkeää raportointia vastuullisuudesta.

”Ensisijainen tavoitteemme on pitää huoli ihmisten oikeudesta hyvään asumiseen ja elämään. Vastuullisuus tarkoittaa myös sosiaalista vastuuta”, Ojankoski sanoo.

Teija Ojankosken kolme tärkeintä tavoitetta toimitusjohtajana:

1. Suomi säilyttää asemansa asunnottomuuden torjunnan mallimaana.
”Toivon, että asunnottomuus Suomessa jatkaa laskuaan. Nykyinen tilanne ei ole itsestäänselvyys, vaan sen ylläpitäminen vaatii jatkuvaa työtä.”

2. Vaikuttaa päätöksentekoon.
“Sosiaaliturvaa uudistettaessa on pidettävä huoli siitä, että ihmisten asuminen turvataan. Toivon myös, että valtio tukee jatkossakin kohtuuhintaista asuntotuotantoa.”

3. Nähdä ihminen tilastojen takana.
”Kaikkein tärkeintä on kohdata ihminen kokonaisena. Kun ihminen kokee asunnottomuutta, sieltä on vaikea päästä yksin ylös. Yhdessä se on mahdollista”.