Y-Säätiön M2-Kodit mukaan Pasilan Postipuiston rakentamiseen

  • 15.5.2017
  • Uutinen

Y-Säätiön, Rakennusliike Evälahti Oy:n, Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Eteran ja TA-Rakennuttaja Oy:n hakijaryhmä on yksi kolmesta tontinluovutuskilpailun voittajasta.

Pohjois-Pasilaan entisen maaliikennekeskuksen alueelle suunnitellaan viihtyisien asuinalueiden kokonaisuutta hyvien kulkuyhteyksien ja Keskuspuiston kupeeseen.

Rakentaminen alkaa kuuden kerrostalokorttelin kokonaisuudesta, jolle Helsingin kaupunki on etsinyt toteuttajat tontinluovutuskilpailulla.

Y-Säätiön, Rakennusliike Evälahti Oy:n, Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Eteran ja TA-Rakennuttaja Oy:n muodostama hakijaryhmä on yksi kaupungin tontinluovutuskilpailun voittajista. Kumppanuuskaavoitusta koskenut kilpailu viedään 18.5. kiinteistölautakunnan ratkaistavaksi.

Tontinluovutuskilpailun raati arvioi kilpailussa saadut hakemukset muun muassa kaupunkikuvallisten ratkaisujen, energia- ja ekotehokkuuden ja toteutuskelpoisuuden perusteella. Parhaimpien suunnitelmien esittäjät kutsuttiin hiomaan kilpailukortteleiden asemakaavaa kumppanuuskaavoituksena.

Voittoisat ehdotukset tekivät myös Fira Oy ja Bonava Suomi Oy. Kilpailun kolme voittajaa saavat toteutettavakseen noin puolet entisestä maaliikennekeskuksen alueesta, joka sijaitsee Pasilan Postipuiston pohjoisosassa.