Y-Säätiön hallitusohjelmatavoitteet: Suomesta maailman ensimmäinen asunnottomuuden poistanut maa

 • 13.10.2022
 • Uutinen

Määrätietoisella ja laaja-alaisella hyvinvointipolitiikalla asunnottomuuden ei myöskään anneta syntyä enää koskaan Suomeen uudelleen.

Y-Säätiö katsoo, että seuraavan hallituksen asunnottomuuspolitiikan on nojattava vahvaan asunto- ja sosiaali- ja terveyspolitiikan integraatioon. Säätiö myös vaatii, että valtakunnallista asunnottomuustyötä koordinoi hallituksen erikseen nimeämä ohjelmajohtaja.

Y-Säätiön tavoitteet vuosien 2023–2027 hallitusohjelmaan

1. Asunnottomuus pidettävä poissa

Suomi on ollut vuosia asunnottomuuden torjunnan johtava maa, mutta ruuan ja energian hintojen nousu sekä soteuudistus uhkaavat kehitystä.

 • Tuleva hallitus sitoutuu asunnottomuuspolitiikassa asunto ensin -toimintamalliin.
 • Ennaltaehkäisevien palveluiden, kuten asumisen tuki- ja mielenterveyspalveluiden saatavuus ja resursointi varmistetaan hyvinvointialueiden aloittaessa.
 • Pikaisen palvelun toimintamalli otettava laajasti käyttöön. Tämä tarkoittaa asunnottomuudesta kärsivä ihminen saa nopeasti sosiaaliohjauksen, asumisneuvonnan sekä päihde- ja mielenterveystyön ammattilaisen apua.
 • Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tukitasosta pidetään kiinni, jotta järjestöjen toimintaedellytykset säilyvät ja nämä voivat ehkäistä asunnottomuutta edelleen.
 • Asumisneuvontaan sekä talous- ja velkaneuvontaan panostetaan asunnottomuuden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

2. Keinot kohtuuhintaisiin koteihin

Riittävällä ARA-tuotannolla varmistetaan pienituloisten ja erityisryhmien kohtuuhintainen asuminen.

 • ARA-järjestelmä säilytetään kilpailukykyisenä, jotta se kannustaa kuntia ja yleishyödyllisiä toimijoita rakentamaan lisää kohtuuhintaisia asuntoja.
 • Erityisryhmien asuntotuotannon ja -hankinnan investointituet säilytetään nykytasolla.
 • Hallitus asettaa MAL-sopimuksin kunnille määräajat asunnottomuuden poistamiseksi sekä riittävän kunnianhimoisen tavoitetason ARA-tuotannolle.
 • Hallitus edellyttää MAL-sopimuksin, että kunnat kaavoittavat ja luovuttavat riittävästi tontteja kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon.

3. Asumisen ensisijaisuus sosiaaliturvassa

Korkea työllisyysaste ja sosiaaliturvan riittävä taso ehkäisevät asunnottomuuden syntyä.

 • Sosiaaliturvajärjestelmää uudistettaessa sitoudutaan asunto ensin -malliin eli taataan yksilön oikeus omaan asuntoon kaikissa elämäntilanteissa.
 • Perusturvan, asumistuen ja viimesijaisen toimeentulotuen taso nostetaan pohjoismaiselle tasolle.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja alennetaan, jotta pienituloisten oikeus terveyspalveluiden saatavuuteen toteutuu.