Y-Säätiö yritysvastuuverkko FIBS:in jäseneksi

2.6.2017

Y-Säätiö on liittynyt yritysvastuuverkko FIBS ry:n jäseneksi. FIBS on yritysvastuun asiantuntijaverkosto, jossa on mukana lähes 300 yritystä, kansalaisjärjestöä, oppilaitosta, julkisen sektorin toimijaa sekä muita yhteiskunnallisia vaikuttajia.

FIBS-verkostoa yhdistää halu kehittää liiketoimintaa entistä vastuulliseempaan, kestävämpään ja kannattavampaan suuntaan, oppia uutta ja verkostoitua muiden yritysvastuuseen panostavien toimijoiden kanssa.