Y-Säätiö palkitsi kolme henkilöä 30-vuotisjuhlassa

  • 5.11.2015
  • Uutinen

Palkitut ovat erityisasiantuntija Peter Fredriksson,toiminnanjohtaja Sanna Tiivola sekä perheneuvoja Eero Untamala.

 

Tunnustuspalkinto ojennettiin säätiön 30-vuotisjuhlassa tänään henkilöille, jotka ovat parantaneet asunnottomien asemaa Suomessa. Palkitut ovat ympäristöministeriön erityisasiantuntija Peter Fredriksson, Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola sekä perheneuvoja Eero Untamala.

Y-Säätiö perusti vuonna 2013 tunnustuspalkinnon kunnioittaakseen pitkäaikaisen toimitusjohtajansa Hannu Puttosen elämäntyötä. Palkinto voidaan myöntää kansallisesti merkittävästä työstä asunnottomuuden poistamiseksi ja sosiaalisesti kestävän asuntopolitiikan edistämiseksi. Palkintosumma on 3 000 euroa. Säätiön 30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi palkinto päätettiin tänä vuonna myöntää poikkeuksellisesti kolmelle ansioituneelle henkilölle.

Ympäristöministeriön erityisasiantuntija Peter Fredriksson on vaikuttanut monipuolisesti ja pitkäjänteisesti suomalaiseen asuntopolitiikkaan ja asunnottomuuden vähentämiseen 1980-luvulta lähtien sekä kansalaisjärjestöissä että valtionhallinnossa. Fredriksson on ollut keskeinen vaikuttaja 2000-luvun ohjelmatyössä pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseksi sekä ohjelman rakentamisessa että sen täytäntöönpanossa. Hän on osallistunut myös vahvasti metropolialueen asuntopolitiikan strategian kehittämiseen ja edustanut Suomea asunnottomuuden vähentämiseen tähtäävässä kansainvälisessä yhteistyössä.

Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola on pitänyt huolta siitä, että asunnottomien ääntä kuullaan niin julkisessa keskustelussa kuin päätöksenteossakin. Tiivolan ansiosta asunnottomien osallisuus ja kokemusasiantuntijoiden osallistuminen asunnottomien palvelujen kehittämiseen on vakiintunut suomalaiseksi toimintavaksi. Tiivola on myös tehnyt näkyväksi uusia asunnottomuuteen liittyviä ilmiöitä ruohonjuuritasolla.

Perheneuvoja Eero Untamala on työskennellyt vuodesta 2007 tähän syksyyn asti Pelastusarmeijan säätiössä aluksi Alppikadun asuntolan johtajana ja sittemmin asumispalveluista vastanneena johtajana. Untamala on toteuttanut henkilökohtaisella esimerkillään ja työpanoksellaan ainutlaatuisen työkulttuurin muutoksen, joka teki Pelastusarmeijasta keskeisen modernin asunto ensin -periaatteen ja siihen liittyvien tukipalvelujen kehittäjänä ja toteuttajana Suomessa.