Y-Säätiö laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron vastuullisen joukkovelkakirjalainan

  • 27.9.2021
  • Uutinen

Y-Säätiö julkistaa vuonna 2018 liikkeeseen laskemaansa joukkovelkakirjaa koskevan takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset.

Y-Säätiö sr (”Y-Säätiö sr”) laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron suuruisen vastuullisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Uuden joukkovelkakirjalainan maturiteetti on viisi vuotta. Uuden joukkovelkakirjalainan kiinteä vuotuinen korko on 1,625 % ja sen emissiokurssi on 99,852 %.

Y-Säätiö käyttää uuden joukkovelkakirjalainan tuotot rahoittaakseen tai uudelleen rahoittaakseen hankkeita, jotka täyttävät Y-Säätiön kestävän rahoituksen viitekehyksessä (Sustainability Bond Framework) määritellyt kriteerit, mukaan lukien Y-Säätiön vuonna 2023 erääntyvän 75 miljoonan euron 3,125 % joukkovelkakirjalainan uudelleen rahoituksen sekä kiinteistöjen hankinnan rahoituksen.

Lue lisää 

The Y-Foundation issues EUR 100 million sustainability notes and announces the final tender offer results for its outstanding notes issued in 2018

Y-Säätiö sr (the “Y-Foundation”) issues new senior sustainability unsecured fixed rate notes in the amount of EUR 100 million. The maturity of the New Notes is five years. The New Notes carry a fixed annual interest rate of 1.625 per cent. and have an issue price of 99,852 per cent.

The proceeds of the offering will be used to finance or refinance eligible projects in accordance with the Y-Foundation’s Sustainability Bond Framework, including refinancing of the Y-Foundation’s EUR 75 million 3.125 per cent. notes due 2023 and financing of acquisitions of real estate.

Read more