Y-Säätiö ja Demos Helsinki aloittavat yhteistyön: Urbaanista asumisesta kohtuuhintaista

  • 11.5.2015
  • Uutinen
  • Tiedote

Työn tulokset julkaistaan marraskuussa 2015

 

Koti on hyvän elämän perusta. Mutta asuminen ei ole vain seiniä ja huoneita, vaan se on kokonaisedullista elämää laadukkaassa lähiympäristössä. Y-lab on Y-Säätiön ja Demos Helsingin yhteistyö, jossa kehitetään uusi kohtuuhintaisen asumisen konsepti kaupunkilaiseen ympäristöön.

 

“Kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon vähyys ja siitä seuraava vuokra-asuntopulan kärjistyminen erityisesti pääkaupunkiseudulla haastavat meidät Y-Säätiössä kehittämään toimintaamme edelleen. Tämä yhteistyö Demos Helsingin kanssa käynnistetään, jotta osaisimme ratkaista vaikeita yhteiskunnallisia ongelmia entistä paremmin“, sanoo toimitusjohtaja Juha Kaakinen Y-Säätiöstä.

 

Väestö keskittyy Suomessa suurimpiin kaupunkeihin. Tämä kaupungistumiskehitys näyttää jatkuvan lähivuosikymmenet: esimerkiksi Ruotsissa kaupungistumiaste on Suomea 15 prosenttia korkeampi. Niinpä suomalaiset asuvat yhä tiiviimmin pääkaupunkiseudulla ja Oulussa, Turussa, Tampereella ja muissa kasvukeskuksissa.  Kohtuuhintaisten asuntojen puute estää kuitenkin nyt erityisesti pienipalkkaisia muuttamasta kaupunkiseuduille, joissa olisi työpaikkoja tarjolla.

“Edullisen hinnan asukkaalle pitää olla yksi laatutekijä, joka on mukana kun asumista kehitetään”, kuvaa toimitusjohtaja Juha Kaakinen Y-Säätiöstä.

Asumisviihtyvyydessä yhä tärkeämmäksi laatutekijäksi ovat muodostumassa lähiympäristön monipuolisuus ja sosiaalisten kontaktien rikkaus omassa naapurustossa. Urbaani ympäristö pystyy parhaimmillaan tarjoamaan tätä palveluina ja erilaisina ihmisten välisinä yhteistyöverkostoina. Jatkossa kohtuuhintaisuuden ja ympäristön monipuolisuuden on oltava toisiaan tukevia asumisen laatutekijöitä.

 

“Lähivuosina esimerkiksi jakamistalous ja työn muotojen muutos murtavat perinteisiä malleja käydä töissä, kuluttaa ja harrastaa. Nämä muutokset heijastuvat myös ihmisen asumiseen liittyviin toiveisiin. Asuntotuotannossa on liian pitkään keskitytty kodin tiloihin ja asumisneliöihin”, kuvaa projektijohtaja Satu Korhonen ajatushautomo Demos Helsingistä.

 

Työn tulokset julkaistaan marraskuussa 2015 Y-Säätiön 30-vuotisjuhlan yhteydessä.

 

Y-Säätiö on kansainvälisesti palkittu suomalainen yleishyödyllinen säätiö, jonka tavoitteena on tarjota kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

 

Demos Helsinki on pohjoismainen ajatushautomo, joka ratkaisee kaupunkien ja yhteisöjen haasteita yhteiskehittämisen ja ennakoinnin menetelmin.

 

Yhteydenotot:

Juha Kaakinen, toimitusjohtaja, Y-Säätiö, p. 050 67088, juha.kaakinen@ysaatio.fi

Satu Korhonen, projektijohtaja, Demos Helsinki, p. 0445008228,  satu.korhonen@demoshelsinki.fi