Y-Säätiö mukaan HSY:n Ekokompassiin

  • 9.11.2016
  • Uutinen

Ekokompassi-hankkeen avulla vähennetään pienten ja keskisuurten yritysten aiheuttamaa ympäristökuormitusta ja lisätään henkilöstön ympäristötietoisuutta.

Y-Säätiö ja sen omistama M2-Kodit on liittynyt mukaan HSY:n Ekokompassi-hankkeeseen, johon osallistuu jo noin 80 pientä ja keskisuurta yritystä 200 toimipaikassa pääkaupunkiseudulla. Ekokompassin tavoitteena on edistää ekotehokkuutta ja organisaatioiden kilpailukykyä. Ekokompassin avulla vähennetään organisaation aiheuttamaa ympäristökuormitusta ja lisätään henkilöstön ympäristötietoisuutta.

Ekokompassi-sertifikaatti kertoo sitoutumisesta jatkuvaan parantamiseen ja Ekokompassin 10 kriteerin noudattamiseen. Ekokompassin erityispiirteitä ovat keskittyminen konkreettisiin toimenpiteisiin, valmiit työkalut ja Ekokompassi-neuvojan henkilökohtainen tuki käyttöönotossa.

Yhteenlaskettuna pääkaupunkiseudulla toimivien pk-yritysten ympäristövaikutus on merkittävä. Muut mukanaolijat voit katsoa Ekokompassin verkkosivuilta. Ekokompassi toimii paikallisesti. Pääkaupunkiseudulla on noin 60 000–65 000 pientä ja keskisuurta yritystä (alle 250 työntekijää), joilla on potentiaali olla aktiivisia ekotehokkuuden ja edelläkävijöitä.

Hanketta koordinoi Helsingin kaupungin ympäristökeskus. Perustamisvaiheessa sen keskeiset yhteistyökumppanit olivat Helsingin elinkeinopalvelu, Helsingin kaupungin tukkutori, Vantaan kaupungin ympäristökeskus, Leija yrityspalvelukeskus (Vantaa), Espoon kaupungin ympäristökeskus, Espoon Seudun Uusyrityskeskus, Kauniaisten kaupungin ympäristötoimi, HSY – Helsingin seudun ympäristöpalvelut, Helsingin seudun kauppakamari ja Helsingin yrittäjät.

Lue lisää Ekokompassista!