Y-Säätiö harkitsee uuden vastuullisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua

  • 20.9.2021
  • Uutinen

Y-Säätiö julkistaa vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen vuonna 2018 liikkeeseen laskemastaan joukkovelkakirjalainasta.

Y-Säätiö sr (”Y-Säätiö”) suunnittelee laskevansa liikkeelle uuden euromääräisen vastuullisen joukkovelkakirjalainan, jonka pääoma on 75 – 100 miljoonaa euroa. Uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun on tarkoitus tapahtua lähitulevaisuudessa markkinatilanteen niin salliessa.

Y-Säätiö tiedottaa samanaikaisesti tekevänsä kaikille vuonna 2023 erääntyvän 75 miljoonan euron 3,125 % joukkovelkakirjalainan osuuksien haltijoille käteistarjouksen 2018 velkakirjojen ennenaikaisesta takaisinostosta 20.9.2021 päivätyssä tarjousmuistiossa esitettyjen ehtojen mukaisesti.

Lue lisää kestävästä rahoituksestamme

The Y-Foundation considers the issuance of new sustainability notes and announces a voluntary tender offer of its outstanding notes issued in 2018

Y-Säätiö sr (the “Y-Foundation”) is considering the issuance of new euro-denominated sustainability fixed rate notes in the amount of EUR 75-100 million. The potential issue of the New Notes is expected to take place in the near future, subject to market conditions.

At the same time, the Y-Foundation announces that it invites the holders of its outstanding EUR 75 million 3.125 per cent. notes due 2023 to tender their 2018 Notes for cash on the terms and conditions set out in the Tender Offer Memorandum dated 20 September 2021.

Read more