Y-Säätiö auttaa työllistymään

  • 13.12.2016
  • Uutinen

Y-Säätiössä on käynnissä työllistämishanke, jonka tavoitteena on löytää töitä mahdollisimman monelle asukkaalle.

Hankkeen kautta töihin tulevan asukkaan ei tarvitse olla ”valmis” työntekijä, toiminnassa on mahdollisuus hyödyntää esimerkiksi työkokeiluja ja työosuusrahalla työskentelyä.

”Vaikka hyödynnämme TE-palveluiden työkokeilua, palkkatukea tai oppisopimusta, niin tavoitteenamme on, että asukas etenee kokeilunsa jälkeen pysyvään työsuhteeseen”, asukaskoordinaattori Kaisa Nisula kertoo.

Nisulan mukaan ajatus asukkaiden työllistämisestä on lähtenyt Y-Säätiön yhdestä perustehtävästä, jonka mukaan säätiön tehtävä on parantaa vuokralaistensa taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia.

”Huomasimme, että meillä on paljon työtehtäviä, jotka eivät kuulu esimerkiksi huoltoyhtiöiden tehtäviin ja jotka joudumme tilaamaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Monet niistä töistä soveltuvat hyvin työllistymishankeen tehtäväksi”, Nisula jatkaa.

Työllistämishanke on käynnissä vain pääkaupunkiseudulla. Nisulan mukaan toiminta on otettu hyvin vastaan ja töitä olisi enemmän kuin tällä hetkellä pystytään tekemään. Esimerkiksi Y-Säätiön liikkuva siivoustiimi kaipaa lisää työntekijöitä. Keväällä 2017 aloittaa toisena liikkuvana tiiminä vihertyötiimi, jonka tehtävänä on huolehtia M2-Kotien piha-alueiden viihtyisyydestä Vantaan alueella.

Asukkaiden työllistämistä on kokeiltu syksyn aikana myös työtalkkaritoiminnan kautta. Työpaikkojen lisäksi on työllistymishankkeen aikana tärkeää tehdä näkyväksi työllistymisen ja työnteon reunaehtoja ja rajoittavia tekijöitä, kuten kannustinloukkuja. Tarkoitus on, että hankkeessa syntyviä hyviä käytänteitä ja malleja jaetaan kaikkien käyttöön ja mukaan saadaan yhteistyökumppaneita ja yrityksiä, jotta uusia työpaikkoja saadaan mahdollisemman paljon.

Lisätietoja: asukaskoordinaattori Kaisa Nisula ja kehittämiskoordinaattori Eero Untamala