Y-päivässä korostui yhteistyön merkitys

  • 31.1.2024
  • Uutinen

Y-päivä kokosi Y-Säätiön kumppaneita ja asumisen ammattilaisia pohtimaan ”yhdessä parempi huominen” -teeman mukaisesti tulevaisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttavaan toimintaan ja muutokseen.


Tavoitteena asunnottomuuden poistaminen

Päivän ensimmäisessä puheenvuorossa Y-Säätiön toimitusjohtaja Teija Ojankoski teki katsauksen säätiön toimintaan ja puhui Suomen vahvuuksista asunnottomuuden poistamisessa.

Y-Säätiö uudisti viime vuonna strategiansa – kärkitavoitteena on taloudellisesti ja sosiaalisesti hyvinvoivat asukkaat, hiilineutraaliin elämään siirtyminen sekä asunnottomuuden poistaminen Suomesta ja vähentäminen kansainvälisesti. Ojankoski korosti puheenvuorossaan asunnottomuutta ennaltaehkäisevien rakenteiden merkitystä. Valtion tukema asuntokanta ja laaja sosiaaliturva luovat asumiseen vakautta ja pitävät asunnottomuuden riskin matalana. Asunnottomuutta on poistettu Suomessa kokonaisvaltaisella lähestymisellä ja Asunto ensin -mallilla onnistuneesti. Nämä rakenteet olisi tärkeää vakiinnuttaa pysyviksi, Ojankoski korosti puheensa lopussa.

Emma-Stina Vehmanen kertoi rakentamisen haastavassa suhdannetilanteessa Ara-tuotannon tasapainottavan roolin korostuvan.

Ministeri Mykkäsen erityisavustaja Emma-Stina Vehmanen antoi ajankohtaiskatsauksen hallituksen asuntopolitiikkaan. Vehmanen kertoi asunnottomuustyön olevan hallituksella tärkeää ja esitteli alkavaa pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseen tähtäävää ohjelmaa. Ohjelmassa ovat mukana ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, kaupunkeja, järjestöjä sekä ensimmäistä kertaa hyvinvointialueet. Osana ohjelmaa kaupungeille ja hyvinvointialueille tehdään yhteiset toimeenpanosuunnitelmat pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi.

Vastuullisuutta ja yhteistyötä

Yhdessä parempi huominen -teeman mukaisesti Y-päivässä kuultiin Y-Säätiön yhteistyökumppanien toiminnasta. Puheenvuorojen punaiseksi langaksi muodostui päivän aikana yhteistyön merkitys jaettujen tavoitteiden saavuttamisessa sekä vastuullisuus, joka näkyy vahvasti Y-päivään osallistuneiden toiminnassa.

Eero Rämö huomautti asunnottomuuden poistamisen vähentävän yhteiskunnan eriarvoisuutta ja kasvattavan resilienssiä. Kyse ei ole vain hyväntekeväisyydestä, vaan myös tärkeästä työstä yhteiskunnallisen kantokyvyn eteen.

Punainen Risti on yksi Y-Säätiön perustajista. Pääsihteeri Eero Rämö kertoi Punaisen ristin toimivan periaatteella tarpeista toimintaa. Kun Y-Säätiötä perustettiin, yksinäisyys tunnistettiin isoksi ongelmaksi, jota säätiö lähti ratkaisemaan asunnottomuutta poistamalla. Rämö nosti esiin nuorten asunnottomuuden: joka viides asunnoton on alle 25-vuotias. Punaisen ristin Nuorten turvataloilla näkyy nuorten tuen tarpeiden kasvu ja palveluiden kyvyttömyys vastata tähän.

Rami Erkkilä puhui rakentamisen ympäristövaikutusten ja niiden mittaamisen merkityksen voimistumisesta.

Vastuullisesta rakentamisesta ja rahoituksesta puhui Kuntarahoituksen senior asiantuntija Rami Erkkilä. Kuntarahoitus huomioi kestävyyden sekä hyvinvointiyhteiskunnan että ilmasto- ja ympäristöystävällisyyden näkökulmasta. Valtion tukema asuntotuotanto voi yhdistää nämä teemat, sillä Erkkilä muistutti yleishyödyllisen asuntotuotannon mahdollistavan kestävän asumisen ja elämäntavan myös pienituloisille, joille se ei välttämättä olisi muuten mahdollista.

Palvelualuejohtaja Minna Kiviaho ja yksikönjohtaja Niina Leskinen esittelivät Rinnekotien asunto ensin -työtä ja Järvenpään Wäylää, jossa yhdistyy Asunto ensin -mallilla toimiva tuetun asumisen yksikkö, kansalaistoiminnan keskus Wärtsi, terveysneuvontapiste sekä kohtuuhintaista vuokra-asumista samassa kiinteistössä. Tiivis yhteistyö hyvinvointialueen kanssa on mahdollistanut joustavan palveluiden käytön Wäylän ja Wärtsin asukkaille sekä asiakkaille.

Niemikotisäätiö valittiin Y-Säätiön vuoden 2023 yhteistyökumppaniksi. Niemikotisäätiön toiminnanjohtaja Seppo Eronen otti vastaan tunnustuksen.

Niemikotisäätiön vaikuttavaa toimintaa esitteli iltapäivän puheenvuorossa toiminnanjohtaja Seppo Eronen. Y-päivän päätteeksi Eronen pääsi lavalle toistamiseen vastaanottamaan Y-Säätiön vuoden yhteistyökumppanin palkinnon. Valintaa perusteltiin erityisesti Niemikotisäätiön määrätietoisella kehittämistyöllä, työntekijöiden erinomaisella viihtyvyydellä, palveluiden käyttäjien osallistumisella yhteiskehittämiseen ja toipumisorientaation edelläkävijyydellä.

Pekka Hyysalo ja Saku Tuominen herättivät puheenvuoroissaan Y-päivän yleisöä pohtimaan, mikä on mahdollista.

Yhteistyön arvo korostui myös Y-Säätiön kansainvälisten asioiden päällikön Juha Kahilan esityksessä. Kahila kertoi kansainvälisen kiinnostuksen Suomessa tehtävää työtä kohtaan olevan valtavaa ja suositteli tutustumaan tuoreisiin dokumentteihin, jotka esittelevät kentän yhteistyön tuloksia ja itse toimintaa.

BBC:n audiodokumentti ja Invisible peoplen Youtube-dokumentti:

Seuraava Y-päivä järjestetään keväällä 2025 ja samalla vietetään Y-Säätiön 40-vuotisjuhlia.