Vuosikertomus ja vastuullisuusraportti on julkaistu

  • 16.4.2024
  • Uutinen

Y-Säätiö on julkaissut vuosikertomuksensa vuodelta 2023 sisältäen vastuullisuusraportin. Vuosikertomus tarjoaa tietoa Y-Säätiön tominnasta, strategian ja vastuullisuustyön etenemisestä.


Y-Säätiö on julkaissut vuosikertomuksensa ja vastuullisuusraporttinsa vuodelle 2023. Raportti kuvaa Y-Säätiön roolia asunnottomuuden asiantuntijana ja merkittävänä valtakunnallisena voittoa tavoittelemattomana vuokranantajana, joka omistaa 19 006 vuokra-asuntoa ympäri Suomea ja työllistää 179 asumisen ammattilaista.

Vuosikertomuksessa korostetaan säätiön strategisia päämääriä: taloudellisesti ja sosiaalisesti hyvinvoivat asukkaat, hiilineutraaliin elämään siirtyminen ja asunnottomuuden poistaminen. Vuoden aikana Y-Säätiö-konsernille valmistui 427 uutta asuntoa ja se jatkoi vastuullisuuden teemoja muun muassa parantamalla asuntojen energiatehokkuutta ja kierrätystä.

Y-Säätiön vastuullisuusraportissa tuodaan esiin organisaation sitoutumista YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja raportoidaan vastuullisuustoiminnasta GRI-viitekehyksen mukaan. Lisäksi raportti kattaa yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa asunnottomuuden torjunnassa, sekä esittelee konkreettisia toimenpiteitä asukkaiden hyvinvoinnin ja ympäristövastuullisuuden edistämiseksi.

Y-Säätiö raportoi vakaasta taloudellisesta tilanteestaan huolimatta kohonneista rakentamiskustannuksista ja taloudellisesta epävarmuudesta. Vuoden 2023 aikana toteutettiin useita kehityshankkeita, jotka tukevat säätiön pitkän aikavälin strategiaa asunnottomuuden vähentämiseksi ja kestävän elämäntavan edistämiseksi Suomessa.

Y-Säätiön vuosikertomus ja vastuullisuusraportti 2023