Vapautuvien asumisen tuen verkosto (VAT)

  • 5.6.2015
  • Uutinen

VAT on perustettu 2009

Vapautuvien asumisen tuen verkosto (VAT) on perustettu 2009 ja verkoston tavoitteena on lisätä rikosseuraamusalueittain järjestöjen, Rikosseuraamuslaitoksen ja kuntien välistä yhteistyötä ja koordinaatiota asumisen tukipalvelujen järjestämiseksi ja kehittämiseksi asunnottomina rangaistuksesta vapautuville vangeille ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaille. Tavoitteena on vähentää rikosseuraamusasiakkaiden asunnottomuutta ja uusintarikollisuutta. Toiminnallaan verkosto tukee kuntouttavan kriminaalityön periaatteita.

Verkoston toiminta

Verkosto rakentaa järjestöjen välisenä yhteistyönä rikosseuraamusalueet kattavan asumisen tukipalveluverkoston kohderyhmälle. Verkoston järjestöjäsenet ovat lähinnä PAAVO-kunnista (Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma). Järjestöillä on runsas 1600 tukiasuntopaikkaa ja asiakkaita niissä noin parituhatta vuosittain. Kriminaalihuollon tukisäätiö toimii verkoston koordinaattorina.

Verkoston jäseniä ovat Kriminaalihuollon tukisäätiön lisäksi Espoon Diakoniasäätiö, Helsingin Diakonissalaitos, Joensuun Seudun Nuorisoasuntoyhdistys, Jyväskylän Katulähetys, Kuopion Työterapinen yhdistys, Rauman Seudun Katulähetys, Silta-Valmennusyhdistys, Sininauhasäätiö, Suojapirtti ry, Turun seudun nuoriso-asuntoyhdistys sekä ViaDia Pohjois-Savo. Järjestötoimijoita pyritään saamaan mukaan ympäri Suomen. Verkosto toimii yhteistyökumppanina Rikosseuraamusviraston Oma Koti -hankkeen kanssa

Verkostotapaamiset

Verkosto kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa. Kokoontumiset toimivat verkoston jäsenten, Rikosseuraamuslaitoksen (Oma Koti -hanke), paikallisten kunnan toimijoiden ja järjestöjen foorumina, missä jaetaan kokemuksia toiminta- ja työskentelytavoista. Tapaamisissa esitellään puolin ja toisin toimintamalleja ja paikallisia ratkaisukeinoja rikosseuraamustaustaisten asuttamiseen. VAT-verkoston tapaamiset tuovat paikalliset toimijat yhteen ja mahdollistavat keskusteluyhteyden syntymisen ja syventymisen erilaisten toimijoiden välillä.

                                    resizedContentImage_87326643e44396d163d7082e1be23198

KOORDINAATTORIN TIEDOT
Sihteeri:
Projektipäällikkö Olli Kaarakka,
Kriminaalihuollon tukisäätiö
Kinaporinkatu 2E 39, 00500 Helsinki
Puhelin 050 412 4022
Sähköposti olli.kaarakka (at) krits.fi
Faksi (09) 7743 6120
Puheenjohtaja:
Puheenjohtaja Markku Rautiainen, JOSNA
Varapuheenjohtaja:
Asumispalvelupäällikkö Tarja Latvanen, KRITS