Vantaan yhteistyötä vuodesta 1986

  • 3.3.2015
  • Uutinen

Vantaan kaupunki on paitsi yksi Y-Säätiön perustaja jäsenistä, niin myös Y-Säätiön suurin suoravuokrauksen yhteistyökumppani. Eniten asuntoja Y-Säätiöllä on Helsingissä, ja toiseksi eniten Vantaalla. Asuntomäärä Vantaalla on tällä hetkellä 747.

Yhteistyötä on Vantaan kaupungin kanssa tehty jo vuodesta 1986. Ensin yhteistyötä tehtiin Vantaan kaupungin asuntotoimen kanssa ja nykyisin yhteistyötä tehdään Vantaan kaupungin Sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. Yksi yhteistyökumppaneista on Vantaan kaupungin aikuissosiaalityön asumisen sosiaaliohjauksen tiimi. Tiimissä työskentelee kahdeksan työntekijää ja he työskentelevät asunnottomien sosiaalityön asiakkaiden kanssa. Asiakkaiden elämäntilanteeseen liittyy asunnottomuuden lisäksi usein myös monia muita haasteita sekä elämänhallintaan liittyviä ongelmia. Yhteistyö Y-Säätiön kanssa on monipuolista ja tiimin mukaan Y-Säätiö mahdollistaa sen, että myös vaikeasti asutettavilla asukkailla on mahdollisuus asuntoon. Yhteistyö on rakennettu siten, että Y-Säätiö tarjoaa tiimin suosittelemalle asukkaalle asunnon ja täyttää vuokranantajan velvoitteet. Tiimi puolestaan auttaa asiakkaitaan asumisen alkuun ja tukee asukasta asumisen aikana. Yleensä tuki kestää vuoden, mutta tarvittaessa tuki voi jatkua harkinnan mukaan myös tämän jälkeen. Viime vuoden aikana tiimin kautta tehtyjä asutuksia on ollut kahdeksan ja tänä vuonna tähän mennessä yksi.