Uuras tarjoaa työtä ja onnistumisen kokemuksia

  • 12.12.2023
  • Uutinen
  • Työllistäminen, Työllisyys, Uuras

Y-Säätiön Uuras-työllistymisohjelma luo asukkaille polkuja työelämään. Tavoitteena on asukkaiden hyvinvoinnin lisääminen. Oma asunto ja mielekäs työ muodostavat yksinkertaisen ja toimivan resepti itsenäiseen ja vakaaseen asumiseen.

Uuras-ohjelma tarjoaa Y-Säätiön Y-Kotien sekä M2-Kotien asukkaille mahdollisuuksia työllistymiseen kolmella tavalla. Yksi vaihtoehto on hakea töitä ohjelmassa mukana olevilta eri alojen yrityksiltä. Yhteistyöyritykset ovat sitoutuneet soittamaan takaisin kaikille hakemuksen jättäneille asukkaille viikon sisällä. Näin annetaan töitä etsiville asukkaille pientä etumatkaa työmarkkinoilla ja yhteistyöyritykset löytävät motivoituneita työntekijöitä.

Asukkaat voivat myös tehdä keikkatöitä Uuraan kautta. Keikkatyöt tulevat tilauksina Y-Säätiön sisältä tai jälleenvuokrakumppaneiltamme. Työtehtävät voivat olla lumitöitä omassa pihapiirissä, asuntosiivousta tai muuttotöitä. Keikkatyömallissa asukkaat tekevät tarkoituksenmukaista työtä oman asuinympäristönsä hyväksi. Malli kannustaa myös pitkään työelämästä poissa olleita työllistymään ja toisaalta tarjoaa mainion lisätulon esimerkiksi opiskelijoille ja eläkeläisille.

Uuras tarjoaa myös ohjauksellista tukea ohjelmaan osallistuville. Tarpeen mukaan Uuraan työntekijät tarjoavat tuetumpaa ja ohjatumpaa tukea esimerkiksi CV:n ja työhakemuksien tekoon. Yhdessä on mahdollista myös etsiä työpaikkoja ja lähettää hakemuksia avoimien työmarkkinoiden työpaikkoihin.

Onnistumisen kokemuksia ja osallisuutta

Uuras-ohjelma on työllistänyt vuosien varrella yhteensä lähes 200 asukasta. Osa työllistyneistä on ollut esimerkiksi lisätienestejä keikkatöillä etsiviä opiskelijoita, kun taas osa ohjelman kautta työllistyneistä asukkaista on ollut tilanteessa, jossa työmarkkinoille pääsy muuta kautta olisi ollut erittäin vaikeaa ja epätodennäköistä.

Asukkaille tarjotaankin työmahdollisuuksia räätälöidysti heidän tilanteensa huomioiden. Työtehtävien kesto ja sisältö suunnitellaan osaamisen ja työkyvyn mukaan. Kokopäiväinen työ ei ole mahdollista, jos taustalla on esimerkiksi pitkäkestoista työttömyyttä. Onnistumisen kokemuksia pystytään tarjoamaan kaikille, kun työkeikat ovat mielekkäitä ja tukeakin tarvittaessa tarjolla.

Toimintaan osallistuneet asukkaat ovat antaneet erityisen hyvää palautetta Uuras-ohjelman työntekijätiimistä. Työntekijät ovat onnistuneet kohtaamaan asukkaita sekä luomaan lämpimän ja sallivan ilmapiirin.

Jatkuvaa kehitystä ja mukautumista muutoksiin

Asumisen ja työn yhdistäminen on ollut luonteva tapa laajentaa Y-Säätiön työkalupakkia asukkaiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Uuras-ohjelma tähtää taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämiseen, ja toiminta on linjassa asunnottomuustyöstä tutun Asunto ensin -mallin kanssa. Oma koti on vakaan arjen perusta, joka mahdollistaa hyvinvoivan elämän rakentamisen. Kun asuminen on turvattu, voi keskittyä kehittämään muita elämän peruspilareita, kuten työuraa.

Uuras-toiminta alkoi varsinaisesti vuonna 2018 ja se on jatkoa säätiössä tehdyillä työllistämiseen liittyville piloteille. Toimintaa kehitetään jatkuvasti. Tavoitteena on volyymin nostamisen lisäksi panostaa haastavassa työllisyystilanteessa olevien työllistämiseen.

Osana kehittämistyötä ohjelman vaikuttavuutta tutkitaan. Y-Säätiön tutkija Krista Kosonen on aloittanut usean vuoden seurantatutkimuksen sekä haastatellut Uuraan kautta työllistyneitä asukkaita.

Alustavat havainnot haastatteluista tukevat työllistämisohjelman arjessa havaittuja ilmiöitä. Kosonen kertoo, että Uuras-ohjelma on ollut asukkaiden elämässä jopa käänteentekevässä roolissa:

”Osa asukkaista on elämäntilanteessa, jossa työkeikoille osallistuminen vaatii kannattelevaa ohjausta. Uuras-ohjelma on osalle heistä ollut todella merkittävä. Päivään on tullut merkityksellistä sisältöä, ja on saatu kokemus siitä, että kuulutaan johonkin. Tällaiset onnistumisen kokemukset ovat arvokkaita ja voivat olla tärkeitä askelia elämässä eteenpäin.”

Työelämän ulkopuolella olevat asukkaat arvostavat mahdollisuuksia työn tekoon.

”Osallisuus ja onnistumiset ovat tärkeitä, mutta luonnollisesti lisätulotkin motivoivat lähtemään keikkatyöhön. Monia pohdituttaa kuitenkin tulojen vaikutus mahdollisiin sosiaalitukiin. Pitkän työttömyysjakson jälkeen työelämään siirtyminen ei ole yksinkertaista. Keikkatyöt ja niistä saatava pieni lisätienesti mahdollistavat tähän matalan kynnyksen.”, Kosonen jatkaa.

Uuras-ohjelman työllisyyskoordinaattori Jemina Karppinen kertoo, että sosiaalitukijärjestelmä näyttää vaikuttavan asukkaiden työllistämiseen:

”Nykyisessä sosiaalitukijärjestelmässä on hyvät puolensa. Työn vastaanottaminen on ollut mielekästä, kun keikkatöistä kertynyt palkka on lisännyt käytettävissä olevia rahoja. Samalla asukkaat saavat arvokasta työkokemusta, joka taas kannustaa ja antaa mahdollisuuden eteenpäin pääsemiselle. Pidän keikkatyömallia mahdollisuutena matalan kynnyksen työhön paluuseen ja monelle se on myös kuntouttavaa tekemistä, josta saa palkkaa. Jos jatkossa suojaosa poistetaan, onko työkeikoille vaikeampaa motivoida ihmisiä?”

Uuras-ohjelman kautta on työllistynyt myös asunnottomuutta kokeneita asukkaita. Asunnottomuuden poistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi on tärkeä tarjota monipuolisia ja kevyempiä ratkaisuja hyvinvoivan arjen tukemiseen. Työn ja asumisen yhdistävä Uuras on tästä malliesimerkki.