Taustatiedote 2013

  • 10.9.2013
  • Uutinen
  • Tiedote

Y-Säätiö edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta tarjoamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ihmisille, jotka tarvitsevat kodin. Säätiö on poliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen organisaatio.

Y-Säätiö tekee työtä asunnottomuuden vähentämiseksi

Y-Säätiö edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta tarjoamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ihmisille, jotka tarvitsevat kodin. Säätiö on poliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen organisaatio.

Asunnottomuus voi kohdata ketä tahansa. Esimerkiksi yllättävä elämäntilanteen muutos voi viedä kodin alta. Oma koti on elämän perusedellytys, jonka jokainen tarvitsee.

Y-Säätiö on merkittävä, vakavarainen toimija: säätiö omistaa noin 6 500 asuntoa yli 50 paikkakunnalla. Valtaosin ne sijaitsevat isoissa kaupungeissa, joissa asunnottomuus on suurinta. Asuntojen hankinta rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen avustuksista, rahalaitoslainoista, valtion korkotukilainoista ja investointiavustuksista sekä säätiön omatoimisesta rahoituksesta. Y-Säätiön varojen ohjaamisessa ja käyttämisessä noudatetaan avoimuutta.

Vastuullinen toiminta rakentaa parempaa yhteiskuntaa

Säätiön perustajayhteisöjä ovat Suomen Kuntaliitto (entinen Suomen Kaupunkiliitto), Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun ja Tampereen kaupungit, Suomen Punainen Risti, Rakennusteollisuus RT ry, Rakennusliitto ry, Kirkkohallitus ja Suomen Mielenterveysseura ry. Säätiön valtuuskunnan varapuheenjohtajana toimii Heikki S. von Hertzen.

Y-Säätiö toimii tehokkaasti asunnottomuuden vähentämiseksi Suomessa: hankkimalla, vuokraamalla ja rakentamalla asuntoja sekä olemalla aktiivisesti läsnä yhteiskunnassa. Vastuullisella toiminnalla rakennetaan parempaa yhteiskuntaa.

Säätiö tekee myös runsaasti yhteistyötä eri kuntien ja järjestöjen kanssa. Tavoitteena on tarjota pitkäaikaisia, pysyviä ja edullisia asuntoja. Erityisesti pääkaupunkiseudulla on valtava puute kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista.

Asunnottomuuden ongelma koskettaa laajasti eri maita. Kansainvälinen aktiivisuus onkin Y-Säätiölle tärkeää. Toimivien verkostojen avulla saadaan kokemuksia muualla toimineista käytännöistä, joita voi soveltaa Suomessa, ja samalla jakaa Y-Säätiön omaa osaamista muualle.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Juha Kaakinen, juha.kaakinen(@)ysaatio.fi, p. 09 7742 5511

Y-Säätiö on yleishyödyllinen organisaatio, joka tarjoaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ihmisille, joiden on vaikea löytää asuntoa. Se on merkittävä, vakavarainen toimija: säätiö omistaa noin 6 500 asuntoa yli 50 paikkakunnalla. Säätiön perustivat vuonna 1985 suuret kaupungit, Kuntaliitto, kirkkohallitus, Suomen Punainen Risti, Rakennusteollisuus RT ry, Rakennusliitto ry sekä Suomen Mielenterveysseura ry.