Kohti kotia ja turvaa − seminaari naiserityisestä asunnottomuustyöstä

Tervetuloa keskustelemaan ja kuulemaan naiserityisestä asunnottomuustyöstä keskiviikkona 2.12. Webinaari on kaikille avoin.

Kohti kotia ja turvaa -seminaarissa käsitellään naisten asunnottomuutta ilmiönä laajasti eri näkökulmista. Seminaarin järjestää Y-Säätiön koordinoima NEA Naiserityisyys asunnottomuustyössä -hanke, joka päättyy tämän vuoden lopussa.

Seminaarin yhteydessä julkaistaan NEA-hankkeessa syntynyt julkaisu, johon on koottu tietoa naisten erityisistä tarpeista, hankkeen aikana syntyneitä havaintoja ja hyviä käytäntöjä naisten kanssa tehtävässä työssä.

NEA naiserityisyys asunnottomuustyössä -hankkeen loppuseminaari

Aika ke 2.12.2020 klo 8.45−15.45

Ilmoittaudu tästä Kohti kotia ja turvaa -tapahtumaan. Tule mukaan!

Ohjelma

8.45 Tervetuloa webinaariin

 • Leena Lehtonen ja Pilvi Azeem, NEA-hankekoordinaatio, Y-Säätiö

9.00 Kertomuksia naisten kodittomuudesta (1986-2020)

 • Riitta Granfelt, tutkija, Y-Säätiö

9.45 Tauko

9.50 Kokemuksen arvokas ääni

 • Kohtaamisia – mukana Laurean tarinateatteri
 • Keskustelua kokemusasiantuntijuudesta NEA-hankkeessa
  Tii Judèn Sininauhasäätiö, Jennica Lyytikäinen Diakonissalaitos sekä Jenni Eronen ja Riikka Tuomi VVA ry

10.50 Kokemuksia kansainvälisestä yhteistyöstä NEA-hankkeessa

 • Pilvi Azeem, hankekoordinaattori, NEA-hanke ja Saija Turunen, tutkimuspäällikkö, Y-Säätiö

11.15 Lounas

12.00 Ohjelma jatkuu lauluesityksellä

12.10 NEA naiserityisyys asunnottomuustyössä -hanke

 • Pilvi Azeem ja Leena Lehtonen, NEA-hankekoordinaatio, Y-Säätiö

12.30 NEA-hankkeessa kehitettyjä hyviä käytäntöjä

 • Naisten asunnottomuutta ennalta ehkäisemässä; talous trauma ja asuminen
  Petra Gergov-Koskelo Ensi- ja turvakotien liitto, Anne Ahtola-Poiesz Turun ensi- ja turvakoti ry ja Heidi Juurelma Helsingin ensikoti ry
 • Etsivää ja tavoittavaa työtä kynnyksettömästi
  Inka Kasurinen ja Tii Judèn Sininauhasäätiö sekä Jenni Eronen ja Riikka Tuomi VVA ry
 • Naiserityinen asumisen tukityö
  Sari Rantaniemi Diakonissalaitos, Elina Autio A-klinikkasäätiö, Jenni Vanhala EJY ry ja Pilvi Azeem Y-Säätiö

14.00 Lauluesitys ja kahvitauko

14.20 Työssä jaksaminen edellyttää selkeää rakennetta ja tilaa jakaa työssä koettua

 • Anne Ovaska, kehittämiskoordinaattori, A-klinikkasäätiö

14.45 Miten turvataan naiserityisyys jatkossa kaupunkien ja järjestöjen toiminnassa?

 • Keskustelussa mukana:
  Heli Alkila asiakkuusjohtaja, Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy
  Sanna Tiivola, toiminnanjohtaja, VVA ry
  Taru Neiman, asumisen tuen päällikkö, Helsingin kaupunki
  Anna Pekkarinen, palvelupäällikkö, Tampereen kaupunki
  Tapio Nieminen aikuisten sosiaalipalveluiden päällikkö, Espoon kaupunki
 • Keskustelua ohjaa Peter Fredriksson, Y-Säätiö

15.30 Kohti tulevaa – päivän yhteenveto

 • Juha Kaakinen, toimitusjohtaja, Y-Säätiö

NEA eli naiserityisyys asunnottomuustyössä on Y-Säätiön koordinoima kolmivuotinen (2018–2020) STEAn rahoittama valtakunnallinen hanke. Osahankkeita on kahdeksan ja työtä tehdään monitoimijaisella yhteiskehittämisellä.