Taiteen, kulttuurin ja mielen hyvinvointia

  • 3.10.2014
  • Uutinen

Lapinlahden Lähteen konseptissa on kehitetty toimintakokonaisuutta joka palvelisi kaikkia kaupunkilaisia.

Alvi ry ylläpitää mielenterveyskuntoutujien tehostetun palveluasumisen yksikköä Alvila-kotia historiallisesti arvokkaassa ympäristössä, entisen Lapinlahden sairaalan alueella Helsingin ydinkeskustan liepeillä. Ympäristö vastaa jokaisen suomalaisen asumisen unelmaa: kaupungin keskustassa, meren rannalla ja puiston ympäröimänä.

Kiinteistö on Y-Säätiön omistama, vuonna 2005 mielenterveyskuntoutujien asunnoiksi peruskorjaama kerrostalo Koivula. Tuolloin Y-Säätiöllä oli katse suunnattu vielä pidemmälle: Helsingin kaupunginhallitus oli tehnyt elokuussa 2005 päätöksen varata Lapinlahden sairaala Y-Säätiölle hankesuunnitelman tekemiseksi tulevaa käyttöä varten. Silloinen Y-Säätiön toimitusjohtaja Hannu Puttonen kuvaili hanketta Koivulan vihkiäisten yhteydessä: ”Hankesuunnitelman aikana meidän on tarkoitus selvittää mahdollisuudet muuttaa sairaala Mielenterveyden taloksi palvelemaan mielenterveystyötä tekeviä yhteisöjä että sairaalatarpeita.” (Mediuutiset 23.8.2005). Valitettavasti hanke kaatui, mutta Y-Säätiö oli kylvänyt siemenen, joka itää edelleen.

Alvi ry on ollut aktiivinen Pro Lapinlahti yhdistyksessä alusta lähtien. Historiallisesti – myös mielenterveystyön näkökulmasta – ainutlaatuinen alue on nähty mahdollisuuksineen, mutta konkretian asteelle ei ole päästy. Nyt toiveet ovat jälleen heränneet ja Alvi ry on mukana Lapinlahden Lähde –hankkeessa, jonka avulla sairaalasta ympäristöineen ollaan tekemässä mielen hyvinvointia edistävää keskusta. Hankkeelle on saatu pilottivaiheen rahoitus Euroopan sosiaalirahastolta, Uudenmaan ELY-keskukselta ja Helsingin kaupungilta. Suomen Mielenterveysseuran hallinnoimassa hankkeessa on Alvin lisäksi Mielenterveyden keskusliitto, Psykosociala förbundet, Kukunori ry, HELMI ry, Sympati rf, Pro Lapinlahti ry, Majakka ry sekä useita muita yhdistyksiä ja yksityishenkilöitä.

Lapinlahden Lähteen konseptissa on kehitetty toimintakokonaisuutta joka palvelisi kaikkia kaupunkilaisia ja tuottaisi mielen hyvinvointia mahdollisimman laaja-alaisesti. Tarkoitus on siis luoda hyvä toimintaympäristö taiteen, kulttuurin ja mielen hyvinvointia edistäville toimijoille.

Henkilökohtaisesti koen, että kulttuuritoimintaan osallistuminen tarkoittaa tasa-arvoista toimintaympäristöä; se ei ole sidoksissa sosioekonomiseen asemaan, sukupuoleen, ikään eikä myöskään diagnoosiin sairaudesta tai terveydestä.

Alvi ry on suunnitellut käynnistävänsä alueella mm. kahvila- ja ravintolatoimintaa, jossa toimijoina ovat mielenterveyskuntoutujat. Tällainen malli meillä toimii jo Vantaalla Cafe Popolossa.

Lapinlahden Lähteen tapahtumia voi seurata Facebook-yhteisösivujen kautta ja yhteistyökumppaneita mahtuu edelleen mukaan.

Juha Järvinen,  toiminnanjohtaja ALVI ry