Suomi on ainoa EU-maa jossa asunnottomuus on laskenut

  • 18.2.2015
  • Uutinen

Nicholas Pleace : ”Perusteellista, pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista työtä.”

Viime viikolla julkistettiin kansainvälisen arviointiryhmän raportti koskien Ympäristöministeriön koordinoimaa Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa 2008–2015. Kansainvälisen arviointiryhmän mukaan Suomen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma on yksi maailman parhaimmista esimerkeistä, joissa pitkäaikaisasunnottomuuteen sovelletaan ns. asunto ensin –periaatetta. Arvioinnissa kiinnitettiin huomio myös Y-Säätiön merkitykseen vuokranantajana, joka tarjoaa asuntoja asunnottomille ja asunnottomuusuhan alla oleville. Kansainvälisen arvioinnin tekivät Nicholas Pleace Iso-Britanniasta, Dennis Culhane USA:sta, Marcus Knutagård Ruotsista ja Riitta Granfelt Tampereen yliopistosta. Myös Eurooppalaisen asunnottomuustyön kattojärjestö Feantsa huomioi arviointiraportin ja totesi omilla www-sivuillaan Suomen olevan ainoa EU-maa, jossa asunnottomuus laskee edelleen.

Lisää aiheesta voit lukea ympäristöministeriön sivuilta.
http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotepalvelu/Kansainvalinen_tutkimus_Suomi_on_pitkaai(32695)