STEA-avustusta seitsemään kohteeseen

  • 5.12.2017
  • Uutinen

Uusi hanke etsii ratkaisuja naisten kasvavaan asunnottomuuteen.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) julkaisi 1.12. sosiaali- ja terveysministeriölle antamansa ehdotuksen vuoden 2018 avustuskohteista.

Ensi vuonna sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödylliseen terveyttä ja hyvinvointia edistävään toimintaan jaettavien avustusten yhteissumma on kaikkien aikojen suurin, 342 miljoonaa euroa.

STEA ehdottaa avustusta Y-Säätiön koordinoimiin seitsemään avustuskohteeseen. Yhteensä Y-Säätiölle ensi vuodelle ehdotettu avustuspotti on noin 6,5 miljoonaa euroa, josta investointiavustusta on noin 5,1 miljoonaa. Avustukset kohdentuvat asunnottomuustyöhön, jota tehdään monialaisessa yhteistyössä lukuisten kumppaneiden kanssa.

Hankkeet ovat osa asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa (AUNE).

Naisten asunnottomuuden ehkäisemiseen STEA-avustusta

STEA esittää avustusta Y-Säätiön uuteen hankkeeseen, jolla tavoitellaan naisten asunnottomuuden vähentämistä ja asumispolkujen turvaamista useiden toimijoiden yhteistyöllä. Tavoitteena on löytää asunnottomuutta ehkäiseviä ratkaisuja esimerkiksi uusilla asumismalleilla ja kehittämällä erilaisia työmuotoja.

”Hienoa, että meihin luotetaan asunnottomuustyön asiantuntijana”, sanoo Y-Säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakinen. ”Erityisen iloisia olemme siitä, että STEA ehdottaa avustusta naisten asunnottomuutta käsittelevälle hankkeellemme. Asunnottomuus on laskenut kaikissa muissa ryhmissä, paitsi naisten kohdalla. Tämä kehityskulku on saatava muutettua.”

Naisten asunnottomuutta ehkäisevän hankkeen lisäksi STEA esittää avustusta kumppanuushankkeelle, joka tähtää nuorten aikuisten elämänhallinnan ja työelämävalmiuksien vahvistamiseen.

Avustusta esitetään myös jo käynnissä oleville kahdelle hankkeelle. Toinen niistä on Toimekas-hanke, jossa tarkastellaan asunnottomuuden ehkäisemistä sosiaalisena kuntoutuksena. Avustuskohde on seitsemän järjestön yhteishanke. Toinen taas AUNE Verkostokehittäjät -hanke, joka jatkuu AUNE-ohjelman yhteiskehittämisen alustana. Hankkeessa kehitetään käytäntöjä asunnottomuuden torjumiseen laajassa verkostoyhteistyössä.

Lisäksi STEA ehdottaa Y-Säätiölle avustusta erityisryhmien tukiasuntojen hankinta- ja korjausmenoihin pääkaupunkiseudulla ja valtakunnallisesti. Kohdennetun toiminta-avustuksen turvin Y-Säätiö jatkaa myös erityisryhmien asumisneuvontaa.

Tutustu Y-Säätiön avustusehdotukseen (avustukset.stea.fi)